Desinfecció dels espais públics, mobiliari urbà, vies i voreres en tot el poble i platja

El personal de manteniment de l’Ajuntament de Miramar treballa aquests dies en la desinfecció d’espais públics, vies, voreres i el mobiliari urbà com bancs, baranes, parades d’autobús, etcètera, tant en el poble com en la platja.

Unes mesures d’urgència preses pel Consistori, com la neteja a fons dels edificis públics, per minimitzar el risc de contagi davant el COVID-19 i fer front a la crisi sanitària que afecta a tots i totes.

Pilar Peiró, alcaldessa de Miramar: “És vital posar tots els nostres esforços en mitigar la propagació d’aquest virus respiratori. Des de l’Ajuntament hem posat en marxa la neteja de tots els espais i edificis que estan amb contacte amb la gent”.

“També és important reconèixer el treball de la població, dels botiguers del poble, personal municipal i la responsabilitat als nostres veïns i veïnes que, complint amb l’Estat d’Alarma, estan tancats en casa, frenant l’expansió del virus. Aquesta situació pot allargar-se i hem de fer un front comú entre tots i totes, és vital que lluitem units per totes les bandes per acabar amb ell quant antes”, recalca Peiró.

——- Traducción

El Ayuntamiento de Miramar desinfecta los espacios públicos, mobiliario urbano, vías y aceras en todo el pueblo y playa

El personal de mantenimiento del Ayuntamiento de Miramar trabaja estos días en la desinfección de espacios públicos, vías, aceras y el mobiliario urbano como bancos, barandillas, paradas de autobús, etcétera, tanto en el pueblo como en la playa.

Unas medidas de urgencia tomadas por el Consistorio, como la limpieza a fondo de los edificios públicos, para minimizar el riesgo de contagio ante el COVID-19 y hacer frente a la crisis sanitaria que afecta a todos y todas.

Pilar Peiró, alcaldesa de Miramar: “Es vital poner todos nuestros esfuerzos para mitigar la propagación de este virus respiratorio. Desde el Ayuntamiento hemos puesto en marcha la limpieza de todos los espacios y edificios que están en contacto directo con la gente”.

“También es importante reconocer el trabajo de la población, de las tiendas del pueblo, personal municipal y la responsabilidad de nuestros vecinos y vecinas que, cumpliendo con el Estado de Alarma, están cerrados en casa, frenando la expansión del virus. Esta situación puede alargarse y tenemos que hacer un frente común entre todos y todas, es vital que luchemos unidos para acabar con él cuánto antes”, recalca Peiró.