Qualitat turística

Què és la “Q” de Qualitat Turística?

La “Q” de Qualitat Turística és la Marca que representa la qualitat en el sector turístic espanyol.

La “Q” aporta als establiments turístics que l’ostenten: PRESTIGI, DIFERENCIACIÓ, FIABILITAT, RIGOROSITAT I PROMOCIÓ per part de la Secretaria d’Estat de Turisme i les Comunitats Autònomes.

Els establiments avalats per la “Q de Qualitat” han passat unes estrictes auditories que asseguren que la seua prestació de servei és garantia de qualitat, seguretat i professionalitat. Tot això per a assegurar als clients la millor experiència turística possible. Més informació.

Marca “Q”

Qui és l’encarregat d’atorgar la Marca “Q” Qualitat Turística? L’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola. El ICTE és una Entitat de Certificació de Sistemes de Qualitat especialment creats per a empreses turístiques, format per les associacions turístiques nacionals més importants d’aquest país, la SET, les CCAA i la FEMP. És un Organisme espanyol, privat, […]

Carta de Serveis

2022Recomendaciones COVID19 (2022) Convivencia en la playa1 – Política de Calidad 2022-20242 – Sistema de quejas y sugerencias3 – Servicios ofertados4 – Resultados periodo anterior        4.1 Objetivos        4.2 Indicadores de riesgos higiénico-sanitarios        4.3 Resultados satisfacción5 – Restricciones6 – Más información Recomendaciones COVID19 (2022) Aunque la gravedad de la COVID19 parece que va disminuyendo no se han de olvidar […]