Qualitat turística

Web de Qualitat Turística

Tota la informació sobre la qualitat turística de la platja de Miramar està centralitzada en la seua pròpia pàgina web, en la qual es poden consultar una extensa quantitat de dades sobre la nostra platja, des de tots els serveis que oferix fins a, per exemple, els resultats actualitzats de les analitiques d’aigua. En la […]

Carta de Serveis

La Carta de Servicios es un Importante documento donde constan los Objetivos, servicios, indicadores y compromisos que Asume el Ayuntamiento de Miramar para la gestión de super playa.  (Descargar  la Carta de Servicios pdf) (.odt) POLÍTICA DE CALIDAD 2016-2019 El Ayuntamiento de Miramar desde la temporada estival de 2005 cumple y ha ido Mejorando el […]