Pla Resistir III

Ajudes per a Autònoms i Micro-Empreses (menys de 10 treballadors)

Termini sol·licituds:
Des del 12/05/2021 fins al 21/05/2021 (ambdós inclosos)

Quantia de les ajudes:
Fins a 2.000 € per empresa/autònom

Important: La quantia de la subvenció s’atorgarà en funció de les despeses realitzades, que s’hauran d’afegir als documents justificatius de la despesa i el seu pagament, tenint en compte que s’admetran els realitzats des de l’1 d’abril de 2020.

Com sol·licitar-ho?

La sol·licitud i annexes disponibles junt les bases de la convocatòria de l’ajuda:

La sol·licitud i documentació adjunta es presentarà preferiblement per la SEU ELECTRÒNICA o amb CITA PRÈVIA a l’Ajuntament de Miramar:

✉ registre@ajumiramar.org

☎ 962819101

Beneficiaris
Xicotetes empreses (menys de 10 treballadors/res) i autònoms establerts a les bases reguladores de les ajudes Artículo 2.- OBJETO Y FINALIDAD .

Més informació en:
https://plaresistir.gva.es/index-val.html