Urbanisme

Des de la Regidoria d’Urbanisme s’oferix tot tipus d’assessorament tècnic en qüestions urbanístiques, així com facilita l’expedició de llicències i tramitació de diversos expedients cadastrals. En l’apartat de tràmits d’aquesta mateixa pàgina web es pot trobar més informació sobre aquest servei. Es pot contactar amb el Departament d’Urbanisme telefonant al 96 281 91 01 ext 2. També per correu electrònic, a la direccció urba@ajumiramar.org

Per a qüestions tècniques, es poden realitzar diversos tipus de consultes als tècnics municipals, que tenen atenció al públic en el següent horari:

  • Tècnic d’Obres Públiques: dilluns i dimarts de 10 a 13 hores
  • Aparellador: dimarts d’11 a 13.30 hores.
  • Arquitecta: divendres d’11 a 13.30 hores.
  • Enginyer de Planejament: divendres de 12 a 13.30 hores.

Aquestos són alguns dels tràmits relacionats amb el Departament Municipal l’Urbanisme

Licencia Urbanística
Obras Menores
DESCARGA • Solicitud licencia de obras.
• DNI promotor / propietario obra.
• Presupuesto de la obra.
*Inmuebles afectados por el DPMT (Primera línea de playa, Paseo Marítimo) además fotografías del estado actual.
Obras Mayores
DESCARGA • Solicitud licencia de obras.
• DNI promotor / propietario obra.
• Proyecto básico.
• Proyecto de ejecución.
• Proyecto de ICT.
DESCARGA • Hoja estadística edificios y viviendas.
• Otra documentación.