Urbanisme

Des de la Regidoria d’Urbanisme s’oferix tot tipus d’assessorament tècnic en qüestions urbanístiques, així com facilita l’expedició de llicències i tramitació de diversos expedients cadastrals. En la Seu Electrónica de l’Ajuntament de Miramar es pot trobar més informació sobre aquest servei.

Per a qüestions tècniques, es poden realitzar diversos tipus de consultes als tècnics municipals, que tenen atenció al públic en el següent horari:

  • Arquitecte tècnic – Llicències d’obra: Ignasi Estruch. Dimarts i dijous de 10 a 13 hores.
  • Enginyer industrial – Llicències d’activitat: Joan Andreu Morant. Dimecres de 10 a 13 hores.
  • Enginyer de camins – Urbanisme – Planejament: Rafael Femenia. Divendres de 12 a 13 hores (amb cita prèvia).