PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS

L’Ajuntament de Miramar ha iniciat el procés de l’elaboració del Pla Local de Gestió de Residus.

Aquest pla contemplarà la gestió dels residus a Miramar i per a la seua elaboració s’ha decidit implicar a la ciutadania. És important dissenyar conjuntament les línies bàsiques del Pla, pel fet que la ciutadania ha d’estar sensibilitzada i ha de conéixer la informació de primera mà per poder realitzar una gestió sostenible dels residus, basada en la reducció, en la recollida selectiva, priorització i l’optimització de la gestió pública.


Procés de participació prèvia a l’elaboració del Pla Local de Gestió de Residus:

Adjuntem el pdf amb l’explicació de la sessió participativa i el qüestionari online per a participar des de casa:

SessioParticipativa_Miramar-1