Registre Activitats de Tractament

Dades identificatives del responsable y delegat de protecció de dades

Responsable del tractament Ajuntament de Miramar
Delegat de protecció de dades ayto.miramar@dpoexterno.com
Adreça Plaça de l’Ajuntament, 1

46711 Miramar, València

Exercici de drets

Podrà exercitar els drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit (models de sol·licitud) en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament: Plaça de l’Ajuntament, 1, 46711 – Miramar (València) o, si escau, al nostre Delegat de Protecció de Dades:

ayto.miramar@dpoexterno.com.

En l’escrit haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d’enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també documente que acredite la representació i document identificatiu d’aquest.

Reclamació davant la AEPD Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Registre d’Activitats de Tractament

Document Registre d’Activitats de Tractament Descàrrega