Carta de Serveis 2021

Una platja segura 2021

 1. Política de Qualitat 2019-2021
 2. Sistema de queixes i suggeriments
 3. Serveis ofertats
 4. Resultats periòde anterior:
  1. Objectius
  2. Indicadors de riscos higiènic-sanitaris
  3. Indicadors de servei
  4. Resultats satisfacció 2017-2020
 5. Restriccions
 6. Més informació

Una platja segura 2021.

Davant la situació produïda per la COVID19 la prioritat de l’Ajuntament se centra en aplicar i informar els usuaris de les recomanacions de les autoritats sanitàries a la platja i en tots els serveis que es presten. Indicacions per a una platja segura:

 • La distància de seguretat i una correcta higiene són fonamentals
 • Els usuaris no podran instal·lar-se en l’arena fins que finalitzen les tasques de neteja. (8.30 AM)
 • No està permesa la reserva d’espais i es retiraran ombrel·les sense ocupants.
 • S’aplicaran les restriccions necessàries per a garantir la seguretat dels usuaris.
 • Desinfecció periòdica de les instal·lacions.
 • Prohibit deixar residus a la platja. Poden ser font de contagi.

Actualitat sobre la COVID19 en la Comunitat Valenciana:
? infocoronavirus.gva.es  ☎️ 900 300 555

En llocs d’atenció al públic:

1 – Política de Qualitat 2019-2021

L’Ajuntament de Miramar des de 2005 compleix i ha anat millorant el “Sistema de Gestió de l’Ús Públic de Platges” segons el reconeixement del ICTE (Institut per a la Qualitat Turística Español). Renovant el compromís adquirit amb la millora contínua del sistema de Gestió i amb la garantia d’oferir la màxima qualitat en els serveis prestats a la Platja de Miramar.

La total satisfacció dels usuaris és el motor de la gestió, la qualitat en els serveis i instal·lacions regeixen les actuacions desenvolupades sota criteris de sostenibilitat, rendibilitat i competitivitat. Els objectius proposats sorgeixen de la revisió del sistema de gestió transformant-se en metes a aconseguir durant la temporada en curs gràcies a les propostes i esforços de l’ens gestor, la implicació de tot el personal relacionat amb el sistema de gestió i la participació dels usuaris de la platja.

Des de l’actualització de la norma a UNE-ISO 13009:2016 els objectius de qualitat s’estableixen cada tres anys per a cada auditoria de renovació. L’ens gestor pretén així per al període 2019-2021 la profunda implantació i el continu desenvolupament de les actuacions que es duguen a terme en les següents àrees.

● Seguretat.
● Medi ambient
● Informació.
● Qualitat en els serveis.
● Participació ciutadana.
● Oci.

Pilar Peiró Miñana – Alcaldessa de Miramar

2 – Sistema de queixes i suggeriments

El Sistema de Queixes i Suggeriments per als usuaris de la Platja de Miramar, mitjançant el qual vosté ens fa arribar la seua opinió i ajuda a millorar els serveis que els prestem. Pot sol·licitar un formulari en qualsevol de les nostres oficines o emplenar en línia
? bit.ly/QyS-Miramar

3 – Serveis oferits

Els principals serveis oferits durant la temporada estival 2021 (12 juny-12 setembre) són els següents.

Mapa de serveis platja ? bit.ly/servicios_playa_miramar

SERVEIHORARI
Assistència Sanitària Platja
Període: 1 Juliol – 3 Setembre

Atenció telefònica i amb cita prèvia!
☎️ 96 282 98 20
Dilluns a Divendres de 8 h a 21 h
Dissabtes, Diumenges i Festius de 9 h a 15 h
URGÈNCIES a partir del tancament del Centre al CS Bellreguard
Bany assistit a persones amb mobilitat reduïdaDilluns a diumenge
de 10 h a 14 h
Oficina Turística
Informació turística
Polseres identificatives
Cendrers de platja
Dimarts a Dissabte
de 10 h a 14 h
i de 17 a 20 h
Diumenges de 10 h a 14 h
Dilluns tancat
Senyalització estat de la marDiari
Transport públic autobuses-laamistad.com
Servei de neteja i manteniment d’instal·lacions i equipaments de la PlatjaDilluns a Diumenge
de 7 h a 19 h
Servei recollida selectiva de residusDiari
Llavapeus, WC adaptat, passarel·les i papereres distribuïdes per tota la platja
Telèfon públic Carrer Abadia
Analítiques aigua de bany i informacióSetamanal
Anàlisi presencia de fongs i bacteris en llavapeusMensual
Salvament i Primers AuxilisDilluns a Diumenge
de 10:30 h a 19 h
Dependències Policia Local Platja24 h –
☎️ 670 60 20 92
Oficina de denúncies de la Guàrdia CivilDilluns a Divendres
de 9 h a 14 h
Delimitació zona de bany, zona d’embarcacions de salvament i accés esports aquàtics
Lloguer material nàutic i Plataforma flotantDilluns a Diumenge
de 9 h a 20 h
Sender Blau SA 46-03 Camí Sèquia Mare https://sites.google.com/site/qmiramar/sendero-azul

*Durant la temporada estival de 2021 pot haver-hi restriccions en els serveis prestats a la platja.

4. Resultats període anterior
4.1 Objectius

Iniciatives destacables dutes a terme durant la temporada 2020:

a) Aprovació del ‘Pla de Contingència per a platjes’ i instal·lació de nova senyalètica ‘Una platja segura’.

b) Renovació dels panells ‘Normes de conducta en platja’.

c) Elaboració de diferents Plans municipals:
? https://ajumiramar.org/ajuntament/plans-municipals/

Pla Contingència Platges (RD 67/2020)
● Pla seguretat i Salvament (RD 67/2020)
● Pla de mobilitat sostenible
● Pla actuacions municipals (PUAM)
● Pla d’igualtat
● Mesa de salut

d) Campanya ús mascaretes ‘Sigues Responsable’.


e) Renovació qüestionari satisfacció usuari.

f) Adhesió a la xarxa COMDES i adquisició de terminals.

4.2 Indicadors de riscos higiènic-sanitaris

 • Filtració per trencament / fissura de canonada. Núm. de Conduccions trencades = Cap.
 • Temporal (maror vent- pluja). Dies de prohibició del bany per mal estat de la mar : Bandera verda 68, Bandera groga 28, Bandera roja 10.
 • Animal encallat. Nombre d’animals encallats = Cap.
 • Residus acumulats en l’arena per la mar (algues, meduses) d’origen natural (animal / vegetal). Dies a Ser recollits < 1.
 • Residus acumulats en l’arena per la mar (plàstics, botelles…) D’origen no natural (restes activitat ).
 • Taca d’hidrocarbur (produïda per alguna embarcació d’arrossegament, recreativa). Nombre d’ocasions i superfície afectada . Cap ocasió, Superfície = 0 m.
 • Abocament a la mar alteradora dels Nivells de coliformes totals, fecals i altres. Nombre d’abocaments i analítiques de les aigües . Cap abocament i una analítica amb valors UFC > permesos.

4.3 Indicadors de servei

 • Temps de resposta del servei de Socorrisme (socorrista). Objectiu: < 4 min.
 • Temps de resposta del servei de socorrisme (embarcació). Objectiu < 4 min.
 • Temps de resposta assistència policial. Objectiu < 5 min.
 • Núm. de queixes per falta/dolenta informació. Objectiu< 2 queixes respecte al mateix esdeveniment o servei.
 • Grau de neteja d’instal·lacions i equipaments. Objectiu < 3 incidències / quinzena.
 • Grau de compliment referent a recollida selectiva de residus. Objectiu Incidències < 3 / quinzena (90% de compliment).
 • Temps transcorregut a reparar una instal·lació. Objectiu< 1 Dia.
 • Núm de queixes per mal estat de les instal·lacions / equipaments. Objectiu< 2 queixes respecte la mateixa instal·lació/ equipament.
 • Estat dels accessos a la platja. Objectiu< 3 incidències / quinzena.
 • Nombre d’incidències en la supervisió d’instal·lacions higiènic-sanitàries. Objectiu< 3 incidències quinzena.
 • Valoració dels serveis d’oci. Objectiu: Valoració setmanal > 6.

4.4 Resultats satisfació 2017-2020

Resultats qüestionari satisfacció Platja de Miramar 2017-2020.

NOU QÜESTIONARI 2021 ? Valoració Platja’

5. Restriccions

 • Circulació amb bici pel Passeig Marítim.
 • Instal·lació d’ombrel·les i similars abans de la finalització dels treballs de neteja (8:30h aprox)

6. Més informació

Els usuaris de la Platja de Miramar poden obtindre més informació referent als serveis prestats.

Panell informatiu platja ? http://bit.ly/panel_miramar

Ajuntament de Miramar
?  Plaça de l’Ajuntament, 1  46711 Miramar, Valencia
☎️  96 281 91 01
www.ajumiramar.org
? https://miramar.sedelectronica.es/
✉️  qmiramar@gmail.com –  urba@ajumiramar.org

Oficina de Turismo Playa de Miramar
?  Av Mar Mediterrània, 60   46711 Miramar, Valencia
☎️  96 280 21 65
? https://ajumiramar.org/turisme/qualitat-turistica/
✉️ oficinaturisme@ajumiramar.org

Actualitat sobre la COVID19 en la Comunitat Valenciana:
? infocoronavirus.gva.es  ☎️ 900 300 555