Ordenances

Les ordenances municipals vigents estan disponibles al portal de transparència de la seu electrónica de l’Ajuntament de Miramar.