Cultura

auditowordLa cultura és un factor de desenvolupament i actua d’indicador de la qualitat de vida de la població. Així doncs, el principal objectiu de la Regidoria de Cultura és potenciar i difondre la cultura i el patrimoni històric del municipi.

L’ecosistema cultural d’un municipi comprèn un ampli ventall de manifestacions. Des de la regidoria es vehiculen i promocionen iniciatives socioculturals i es dóna suport logístic a les propostes de la ciutadania, siguin entitats creades per a una finalitat concreta o persones particular. Des de la Regidoria de Cultura es fa d’enllaç entre les inquietuds ciutadanes i l’administració. Per assolir aquest objectiu es realitzen un seguit d’activitats que, a grans trets, es poden resumir en:

  • Difondre i promocionar la cultura popular en general, i la de Miramar en particular
  • Donar suport al manteniment i difusió de les tradicions.
  • Gestionar les infraestructures culturals del municipi.
  • Oferir una programació cultural estable en els àmbits del teatre la música i la literatura.
  • Apropar i promocionar la literatura a través de Biblioteca Municipal
  • Potenciar les activitats musicals.
  • Conservar i difondre el patrimoni històric i cultural.

Les principals infraestructures culturals amb què compta Miramar són la Casa de la Cultura i l’Auditori Municipal, on es duen a terme la major part de les activitats relacionades amb la cultura.