Indicadors Turisme

Valoració instal·lacions i serveis platja

Resultats del qüestionari ‘Valoració Platja de Miramar (2021)’

✅ Enquestes realitzades

? Instal·lacions municipals

? Serveis

Queixes i Suggeriments

Visites en oficina turisme per C.C.A.A