Sol·licituds i tràmits

Documents normalitzats i accés a la fitxa explicativa del tràmit en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Miramar.

Els documents es poden descarregar en format editable i presentar-se per Registre d’Entrada a les oficines de l’Ajuntament en horari de 9:00 h a 13:00 h o utilitzar el tràmit habilitat en la Seu Electrònica (cal dispossar d’un certificat digital vàlid). Es recomana consultar la fitxa del tràmit per a informar-se de la documentació necessària en cada cas.

Si no es disposa de certificat digital a l’Ajuntament es pot obtindre un certificat digital en format software acudint el interessat o interessada amb el seu DNI, telèfon i un compte de correu electrònic vàlid.

📎 Registre d’Entrada

CodiTràmit / DocumentDocumentTramitació
electrònica
Instància General📄💻
Aportació de documents💻
Model de representació📄
Queixes i suggeriments💻
Autorització consulta interaciva d’informació📄

📊 Comptabilitat

CodiTràmit / DocumentDocumentTramitació
electrònica
Manteniment de tercers📄💻
Remissió de factures💻

💰 Recaptació i tributs

CodiTràmit / DocumentDocumentTramitació
electrònica
R 1Domiciliació bancaria (alta, modificació, baixa)📄💻
R 2Duplicat tribut municipal📄instància
general
R 4Sol·licitud de liquidació de plusvalía💻
R 4aSol·licitud de prórroga de presentación de plusvalía💻
RE 2Recurs de resposició (liqudació plusvalia)💻
R 5Fraccionament de deutes📄💻
R 6Aplaçament d’obligacións tributaries💻
R 8Devolució ingresos indeguts💻
R 9Autoliquidació per alta de vehicle📄💻
R 15Sol·licitud certificat de deutes tributaris📄💻

🏗 Urbanisme

CodiTràmit / DocumentDocumentTramitació
electrònica
U 1Declaració responsable obres (obra menor)📄💻
U 2Llicència urbanística (obra major)📄💻
U 4Sol·licitud devolució fiança d’obres💻
U 6Llicència d’ocupació d’edifici📄💻
U 7Llicència de primera ocupació de vivenda📄💻
U 8Llicència de segona ocupació de vivenda📄💻
U 9Sol·licitud certificat de compatibilitat urbanística💻
U 10Licencia de segregación📄💻
U 16Sol·licitud informe urbanístic amb liquidació📄instància
general
VP 6Sol·licitud reposició placa de gual amb liquidació📄instància
general
Llicències de primera ocupació i successives
U6, U7, U8
🏠
Unifamiliar
Document Unifamiliar🏘️
Plurifamiliar
Document
Plurifamiliar
✅ Model de certificat de conformitat d’obraModel de certificat📄Model de certificat📄
✍️ Llistat d’identificació d’habitatgesFitxa 0📄
📅 Habitatges anteriors a 23/09/1989Fitxa 2.1📄Fitxa 1.1📄
📅 Habitatges entre 23/09/1989 i el 06/04/2010Fitxa 2.2📄Fitxa 1.2📄
📅 Habitatges posteriors al 06/04/2010Fitxa 2.3📄Fitxa 1.3📄
DECRET 12/2021, de 22 de gener, del Consell, de regulació de la declaració responsable per a la primera ocupació i successives d’habitatges.

🏛 Tramits, sol·licituds i autoritzacions d’altres organismes:

CodiTràmit / DocumentDocumentTramitació
electrònica
Declaració responsable (Model Costes)📄💻
Obres o instal·lacions en carreteres de la Generalitat📄💻
Obres o instal·lacions en carreteres de la Diputació📄💻
Declaració cadastral Model 900D📄💻
TECG – Sol·licitud d’informe, de caràcter territorial i urbanístic, a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (Casetes de ferramentes d’ús agrícola)📄💻
Auto registre de procedimients d’habitatges turístics: alta, modificació i baixa💻

🛠 Activitats

CodiTràmit / DocumentDocumentTramitació
electrònica
A 1Comunicació activitat inòcua📄💻
A 2Declaració responsable ambiental📄💻
A 3Llicència ambiental📄💻
A 4Sol·licitud canvi de titular📄💻
A 6Sol·licitud baixa d’activitat📄💻

⚰️ Servis funeraris

CodiTràmit / DocumentDocumentTramitació
electrònica
SF 1Sol·licitud d’inhumació📄💻

🎁 Subvencions i ajudes

CodiTràmit / DocumentDocumentTramitació
electrònica
S 1Sol·licitud ajudes a l’estudi 2023-2024📄💻
S 2Sol·licitud ajudes a la vacunació📄💻
S 3Soll·licitud ajudes a la natalitat📄💻
Inscripció escola matinera📄💻
Declaració responsable ajudes📄
Inscripció escola d’estiu 2024
(Per a xiquets i xiquetes que van fer la pre-inscripció)
📄💻

⚽️ Esports

CodiTràmit / DocumentDocumentTramitació
electrònica
Activitats esportives i cursos💻
* Les inscripcions a les activitats esportives i cursos es realitzaran al Centre Esportiu El Molí

👮‍♀️ Policia local

CodiTràmit / DocumentDocumentTramitació
electrònica
PL 10Llicència per a tinença d’animals potencialment perillosos📄💻
PL 11Sol·licitud registre censal animals de companyia📄💻
AL 1Al·legacions expedient sancionador💻
AV 1Informe adequació vivenda📄💻

⚙️ Varis

CodiTràmit / DocumentDocumentTramitació
electrònica
O 1Alta usuari estacionament bicis📄
VP 7Sol·licitud renovació mercat platja 2024 (1 d’abril fins 31 maig)📄💻
VP 7aSol·licitud nova inscripció mercat platja 2024 (03 al 10 juny 2024)📄💻
Consulta arxiu municipal💻