Educatives

Les principals infraestructures educatives de què disposa el municipi de Miramar són el Centre d’Educació Infantil i Primària Oliveretes i l’Escoleta Infantil Municipal. D’aquesta manera, els xiquets i xiquetes de Miramar poden escolaritzar-se al municipi des dels 0 als 12 anys.

El CEIP Oliveretes està ubicat al carrer Paloma, número 2 i el seu número de telèfon és el 96 282 65 60. Aquest centre educatiu públic, inaugurat en 2002 i ampliat en 2007, compta amb les següents instal.lacions:

 • Aula d’úsos múltiples d’Educació Infantil.
 • Tres aules d’Educació Infantil amb els serveis integrats a cada aula.
 • Sis aules d’Educació Primària.
 • Serveis Educació Primària.
 • Una aula d’usos múltiples d’Educació Primària (laboratori-aula d’Anglés)
 • Una aula d’úsos múltiples – aula d’Educació Musical.
 • Una aula d’Informàtica.
 • Un gimnàs amb vestuaris i serveis.
 • Tres aules de petit grup: Pedagogia Terapèutica, Logopèdia, Educació Compensatòria, Atenció Educativa, Reforç…
 • Una pista d’esport.
 • Trinquet, galotxa i frontó escolar.
 • Pati d’Educació Infantil.
 • Menjador escolar.
 • Hortet escolar.
 • Despatxos : direcció, cap d’estudis i secretaria
 • Consergeria/reprografia.
 • Despatx servei d’orientació.
 • Despatx Associació de Mares i Pares d’Alumnes.

El CEIP Oliveretes està ubicat al carrer Paloma, número 2 i el seu número de telèfon és el 96 282 65 60

L’Escoleta Infantil Municipal de Miramar té l’objectiu d’ajudar a la conciliació de la vida laboral dels pares i mares del municipi amb l’educació dels seus fills. Aquest centre municipal i de gestió pública presta servei als xiquets i xiquetes d’entre 0 i 3 anys d’edat. Esta ubicat al carrer Paloma, junt al CEIP Oliveretes i disposa d’aules amb zones verdes, zones de descans i equipaments educatius d’última generació, com una pissarra digital tàctil. L’Ajuntament de Miramar subvenciona una part del cost d’aquest servei educatiu.