Xec bebé

XecBebeMiramar WebEl pressupost municipal de Miramar per a 2018 incloïa una partida per a la posada en funcionament  del xec bebè municipal: una ajuda directa per naixement, adopció o acolliment d’un menor.

Esta ajuda entra en vigor des de l’1 de gener de 2018, de manera que els progenitors, adoptants o famílies d’acolliment que complisquen els requisits ja poden sol·licitar l’ajuda de 500 euros atorgada per l’Ajuntament de Miramar amb càrrec als seus fons propis.

Tal com exposa l’alcalde de Miramar, Asensio Llorca, “junt a les ajudes a la vacunació, el nou xec bebè beneficia a les famílies del nostre municipi davant les elevades despeses que suposa tindre un nou integrant en la família. A més, estes ajudes tenen un doble component beneficiós per al municipi, ja que el 50 per cent de l’import de l’ajuda ha de ser justificat a través de tiquets o factures de comerços locals”.

Cal recordar que per a ser beneficiari del xec bebè la unitat familiar ha d’estar empadronat i ser resident en el municipi amb una antiguitat mínima d’un any. Així mateix, el menor també haurà de ser resident a Miramar, junt a la resta de la unitat familiar.

L’ajuda de 500 euros haurà de ser utilitzada per a despeses destinades a satisfer les primeres necessitats del menor, com són alimentació, roba, necessitats higièniques o sanitàries i mobiliari, per exemple. Finalment, cal tindre en compte que almenys el 50 per cent d’aquesta ajuda de 500 euros haurà de ser justificada mitjançant factures o tiquet expedits per establiments comercials de la localitat.

DOCUMENTS