Ajuntament

Saluda de l’alcaldessa

Hol@ internautes: Com a alcaldessa de Miramar vull donar la benvinguda a tots els usuaris de la pàgina web oficial de l’Ajuntament de Miramar. Com ja sabeu aquí trobareu tota la informació rellevant del nostre municipi. Des de les diferents regidories de la corporació municipal vos animem a que feu ús de les eines de […]

Sol·licituds i tràmits

Documents normalitzats i accés a la fitxa explicativa del tràmit en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Miramar. Els documents es poden descarregar en format editable i presentar-se per Registre d’Entrada a les oficines de l’Ajuntament en horari de 9:00 h a 13:00 h o utilitzar el tràmit habilitat en la Seu Electrònica (cal dispossar […]

Seu Electrònica

En compliment al que es disposa en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques els ciutadans i empreses tenen disponible la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Miramar per a iniciar tràmits de manera electrònica. http://miramar.sedelectronica.es De forma voluntària els ciutadans podran iniciar tràmits electrònicament, informar-se dels procediments o descarregar […]

Plans municipals

L’Ajuntament de Miramar treballa constantment en l’elaboració dels diferents plans requerits per les normatives autonòmiques i sectorials. En aquest espai es posen a disposició dels ciutadans per al seu coneixment i consulta.

Tributs

El termini per al cobrament en període voluntari dels tributs municipals per a l’exercici 2023  serà el següent: IMPOST / TAXA PERÍODE 🪑 Taxa ocupació vía pública amb taules i cadires (TAULES) des de l’1 de gener 🚗 Impost sobre vehicles de tracció mecànica. (IVTM) des de l’1 de juny fins el 31 d’agost 🗑️ […]

Horaris d’atenció

Ajuntament de Miramar (Oficines) No s’acceptarà el correu electrònic com a vía per a realitzar registres d’entrada Els registres s’han de realitzar presencials o per seu electrònica Ajuntament de Miramar Atenció presencialDe dilluns a divendres des de les 9:00h fins les 13:00h. Per a evitar cues pot demanar-se cita prèvia per telèfon o email: ☎ […]

Ordenances

Les ordenances municipals vigents estan disponibles al portal de transparència de la seu electrónica de l’Ajuntament de Miramar.

Avís Legal

1 – Introducció L’Ajuntament de Miramar, amb CIF P-4617000G, és titular del Portal d’Internet o lloc web https://ajumiramar.org/ i de la Seu electrònica https://miramar.sedelectronica.es A través del present, l’Ajuntament de Miramar informa de les Condicions i Termes Generals que regulen l’accés, navegació i ús del Portal d’Internet, així com la Seu electrònica. En particular, informa […]

Política de Privacitat i Protecció de dades

En l’Ajuntament de Miramar estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l’ús correcte de les dades personals. És per això que, la present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que, l’Ajuntament de Miramar, efectua en aquest lloc web, seu electrònica i en qualsevol […]

Política de Cookies

Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs en Internet, usa Cookies per a millorar i optimitzar l’experiència de l’usuari. A continuació, trobarà informació detallada sobre què són les Cookies, quin tipus de Cookies utilitza aquest lloc web, com pot desactivar-les en el seu navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de […]

RGPD

Reglament General de Protecció de Dades REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure  circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) Protecció de […]

Informació COVID-19

En aquest nou espai web podran trobar tota la informació relativa a la crisi sanitària del coronavirus: atenció a la ciutadania, notícies locals, activitats propostes per a fer casa durant l’Estat d’Alarma. També l’enllaç al web de la Generalitat Valenciana infocoronavirus, on poden consultar tots els dubtes: