Pla de Mobilitat Sostenible

L’Ajuntament de Miramar ha iniciat un procés de participació ciutadana per conéixer la situació actual de la mobilitat al nostre municipi, així com les necessitats dels per aconseguir un escenari ambiental amb concordança amb els principis de la sostenibilitat.

Una fórmula per gaudir d’una millor qualitat de vida i de l’entorn urbà, al mateix temps que reduir l’impacte ambiental generat pel transport urbà.

Després de realització de l’enquesta a la població. En aquest moment ens trobem elaborant l’anàlisi de dades.