Pla General d’Ordenació Urbana

Ací estan els diferents plànols del Pla General d’Ordenació Urbana de Miramar.

Per altra banda, ací es poden consultar la normativa urbanística aplicable.

Finalment, ací es poden consultar les diverses modificacions efectuades al Pla General d’Ordenació Urbana de Miramar des de la seua aprovació.