Municipi

Què tenim a Miramar?

El municipi de Miramar en les últimes dècades ha evolucionat concorde a les necessitats dels seus veïns. L’ordenada transformació urbanística i millora dels serveis oferits formen part de l’essència del municipi.

La transformació del sòl urbà i les obres d’urbanització s’han executat de manera conscient sense deixar de costat el manteniment i la renovació dels espais tradicionals de Miramar i la seua platja.

D’igual manera l’oferta de serveis disponibles actualment són el fruit de l’esforç i la necessitat. Ateses les diferents àrees presents en aquest directori:

 • Benestar
 • Oci
 • Cultura
 • Sanitat
 • Esports
 • Seguretat
 • Educació
 • Serveis
 • Informació
 • Turisme
 • Medi ambient

En cadascuna podem trobar els espais dedicats a la prestació dels diferents serveis, els recursos destinats o les infraestructures que permeten a la població gaudir de la varietat de serveis i prestacions del municipi de Miramar.

L’objectiu d’aquest directori és informar tant residents com a visitants de Miramar de Què tenim a Miramar? i convidar a l’ús dels recursos gestionats directament per l’Ajuntament.

Indústria i Comerç

Aci pots consultar el directori amb totes les empreses del municipi, tant del casc urbà del poble com del Polígon Industrial Les Vinyes. Este plànol també pots descarregar-ho lliurement  

Timelapse Miramar

Les eines de Google, en este cas Google Timelapse, ens permeten comprovar visualment com ha sigut el creixement de Miramar des de l’any 1984 fins a l’actualitat. Google ha utilitzat 5 milions d’imatges per satèl·lit  per a elaborar este timelapse de tres dècades, que podem vore a diferents velocitats o any per any. En la […]

Associacions

Aquestes són les principals associacions i col.lectius de Miramar Unió Musical Milamarina. La Societat Unió Musical Milamarina es un lloc no sols d’aprenentatge, sinó també de cultiu i transmissió de valors com ara el treball en equip, l’esforç individual i la tasca ben feta, i tot això gaudint de la música. La Unió Musical está […]

Radio Televisió Miramar

Radio Televisió Miramar és un mitjà de comunicació local i públic, implantat des de l’Ajuntament de Miramar. Aquest nou vehicle de comunicació aposta per Internet com la via natural de distribució de la informació local en format audiovisual. Internet ofereix la possibilitat d’accedir a informació local en el moment i en el lloc que l’espectador trie, […]

Indicadors Municipals

Els indicadors municipals són una eina bàsica per al coneixement de l’ajuntament de Miramar i en la planificació de polítiques i accions municipals.

Església

Horari de misses a l’església del poble. Dies feiners hivern Dies feiners estiu Dissabte i vespra de festiu Diumenge i festius 18:30 h 19:00 h 19:00 h 11:00 h Horari de misses a la capella de la platja. Juny – Setembre Dilluns a Dissabte Diumenges i festius 20:00 h 9:00 h i 20:00 h