Transparència

L’Ajuntament de Miramar disposa d’un nou Portal de Transpàrencia. D’aquesta manera, el nostre Ajuntament aposta decididament por la transparència, l’accés a la informació pública i el bon govern com a eixos fonamentals de la seua acció política.

A tal efecte, l’Ajuntament, a través de aquest Portal, posa a disposició de la ciutadania la informació més rellevant relativa a la gestió municipal, partint de la regulació continguda en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.