Església

Horari de misses a l’església del poble.

Dies feiners hivernDies feiners estiuDissabte i vespra de festiuDiumenge i festius
18:30 h19:00 h19:00 h11:00 h

Horari de misses a la capella de la platja. Juny – Setembre

Dilluns a DissabteDiumenges i festius
20:00 h9:00 h i 20:00 h