Qualitat turística

Què és la “Q” de Qualitat Turística?

La “Q” de Qualitat Turística és la Marca que representa la qualitat en el sector turístic espanyol.

La “Q” aporta als establiments turístics que l’ostenten: PRESTIGI, DIFERENCIACIÓ, FIABILITAT, RIGOROSITAT I PROMOCIÓ per part de la Secretaria d’Estat de Turisme i les Comunitats Autònomes.

Els establiments avalats per la “Q de Qualitat” han passat unes estrictes auditories que asseguren que la seua prestació de servei és garantia de qualitat, seguretat i professionalitat. Tot això per a assegurar als clients la millor experiència turística possible. Més informació.

Marca “Q”

Qui és l’encarregat d’atorgar la Marca “Q” Qualitat Turística? L’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola. El ICTE és una Entitat de Certificació de Sistemes de Qualitat especialment creats per a empreses turístiques, format per les associacions turístiques nacionals més importants d’aquest país, la SET, les CCAA i la FEMP. És un Organisme espanyol, privat, […]

Carta de Serveis

Una platja segura 2021 Política de Qualitat 2019-2021 Sistema de queixes i suggeriments Serveis ofertats Resultats periòde anterior: Objectius Indicadors de riscos higiènic-sanitaris Indicadors de servei Resultats satisfacció 2017-2020 Restriccions Més informació Una platja segura 2021. Davant la situació produïda per la COVID19 la prioritat de l’Ajuntament se centra en aplicar i informar els usuaris […]