Qualitat turística

Què és la “Q” de Qualitat Turística?

La “Q” de Qualitat Turística és la Marca que representa la qualitat en el sector turístic espanyol.

La “Q” aporta als establiments turístics que l’ostenten: PRESTIGI, DIFERENCIACIÓ, FIABILITAT, RIGOROSITAT I PROMOCIÓ per part de la Secretaria d’Estat de Turisme i les Comunitats Autònomes.

Els establiments avalats per la “Q de Qualitat” han passat unes estrictes auditories que asseguren que la seua prestació de servei és garantia de qualitat, seguretat i professionalitat. Tot això per a assegurar als clients la millor experiència turística possible. Més informació.

Marca “Q”

Qui és l’encarregat d’atorgar la Marca “Q” Qualitat Turística? L’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola. El ICTE és una Entitat de Certificació de Sistemes de Qualitat especialment creats per a empreses turístiques, format per les associacions turístiques nacionals més importants d’aquest país, la SET, les CCAA i la FEMP. És un Organisme espanyol, privat, […]

Carta de Serveis

Convivencia en la playa Lugares de atención al público No acceder sin camiseta, mojado o con arena. 1 – Política de Calidad 2022-2024 El Ayuntamiento de Miramar desde 2005 cumple y ha ido mejorando el “Sistema de Gestión del Uso Público de Playas” según el reconocimiento del ICTE (Instituto para la Calidad Turística Español). Renovando […]