Qualitat turística

Certificado_Playa_de_Miramar_676_080719134655

Què és la “Q” de Qualitat Turística?

La “Q” de Qualitat Turística és la Marca que representa la qualitat en el sector turístic espanyol.

q-de-calidad-turística

La “Q” aporta als establiments turístics que l’ostenten: PRESTIGI, DIFERENCIACIÓ, FIABILITAT, RIGOROSITAT I PROMOCIÓ per part de la Secretaria d’Estat de Turisme i les Comunitats Autònomes.

Els establiments avalats per la “Q de Qualitat” han passat unes estrictes auditories que asseguren que la seua prestació de servei és garantia de qualitat, seguretat i professionalitat. Tot això per a assegurar als clients la millor experiència turística possible. Més informació.

Qui és l’encarregat d’atorgar la Marca “Q” Qualitat Turística?


L’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola. El ICTE és una Entitat de Certificació de Sistemes de Qualitat especialment creats per a empreses turístiques, format per les associacions turístiques nacionals més importants d’aquest país, la SET, les CCAA i la FEMP.

És un Organisme espanyol, privat, independent, sense ànim de lucre i reconegut en tot l’àmbit nacional.

És l’encarregat de certificar, administrar i vetlar pel correcte ús de la Marca “Q”.

Font: www.calidadturistica.es

Sistema de Gestió per a la Qualitat Turística de la Platja de Miramar

La Gestió de la Qualitat Turística a la Platja de Miramar porta certificant-se segons el que s’estableix pel ICTE (Institut per a la Qualitat Turística Espanyola) des de 2005.