Gestió de residus

L’Ajuntament de Miramar porta a terme una gestió dels residus que té els següents objectius:

  • Potenciar la recollida selectiva dels residus a fi de protegir el medi ambient.
  • Possibilitar la separació dels materials considerats problemàtics o voluminosos del conjunt dels residus domèstics.
  • Permetre la correcta gestió dels materials que es recullen, prioritzant la seua valoració.
  • Aconseguir la desaparició de vertedors incontrolats
  • Desenvolupar una funció formativa i de conscienciació sobre els usuaris de la importància de l’adequada gestió dels residus.

L’Ajuntament de Miramar disposa en tot el municipi de contenidors específics per a la recollida de residus. L’esforç realitzat aquestos anys darrers ha estat marcat per oferir la possibilitat de segregar els residus produïts a tot aquell qui siga conscient d’aquesta necessitat. Realitzant tasques d’adquisició i adequada instal·lació de contenidors específics, campanyes informatives i sensibilitzadores dirigides a tothom.

FEM

Diposita’l dintre del contenidor en bosses ben tancades i sempre a partir de les 21:00 h.

VIDRE

Tot el vidre procedent d’ampolles, pots i flascons. Recorda que els taps o anelles no deuen anar-hi en aquest contenidor.

ENVASOS

El envasos de plàstic, els de tipus bric i les llaunes. Millor si són dipositats ocupant un volum mínim i sense restes del seu contingut.

BURILLES

Les burilles representen el 70 % de la brutícia dels carrers. Així que diposita-les a les papereres o bé als cendrers instal·lats en diferents llocs.

DEIXALLES DELS ANIMALS

Una de les cosses més fastigoses es trepitjar una caca de gos. La responsabilitat es del propietari de l’animal així que no deixes al carrer les deposicions del teu animal.

A LA PLATJA

Qualsevol que sigui el tipus de residu que produïm, tenim l’obligació de no deixar-lo a l’arena i l’oportunitat de dipositar-ho on correspon.

OLI DOMÈSTIC USAT

L’oli domèstic usat no ha de llençar-se per l’aigüera. Ho podem emmagatzemar en un envàs plàstic (una ampolla de refresc, aigua…) i quan aquest ple dipositar-lo ben tancat en els contenidors específics per a oli domèstic usat. (Situats en Plaça de la Música i Avinguda de La Safor).

ROBA USADA

La roba que ja no usem pot ser útil per a uns altres. Diposita-la neta en borses de plàstic. Trobaràs aquestos contenidors en:

– Avda de la Mar Mediterrània – Carrer del Bovetar.
– Carrer dels Arrosars.
– Carrer Gandia.

BOMBETES BAIX CONSUM I TUBS FUORESCENTS

Les bomebetes de baix consum i els tubs fluorescents poden dipositar-se al Centre Social o a l’Oficina de turisme
*No s’acceptaran bombetes de filaments ni halògens.

Al plànol pots vore la ubicació de les més de 70 zones d’aportació de residus amb què compta el municipi de Miramar