Bandera Blava

La Bandera Blava és un guardó i un sistema de certificació de la qualitat ambiental creat i gestionat per la FEE (Fundació Europea per a l’Educació Ambiental), en 1987. La FEE està constituida per més de 70 Organitzacions No Gubernamentals (ONGs), una per cada estat participant. ADEAC és el membre responsable per a Espanya de la FEE.

La FEE concedix cada any la Bandera Blava a platges, ports i embarcacions que complixen els criteris revisats periòdicament, consensuats i cada vegada més exigents de legalitat, sanitat, neteja, seguretat i informació i gestió ambiental. Més informació…

La platja de Miramar va rebre per primera vegada aquest guardó l’any 2002 i l’ha mantés durant tots els anys excepte en 2009 i 2016. Així mateix, s’han obtingut distincions temàtiques en diferents àrees:

AnyDistinció temàtica
2004 Eliminació de Barreres Arquitectòniques
2005 Educació Ambiental
2006 Socorrisme i Primers Auxilis
2020 Socorrisme i Primers Auxilis