Certificats Digitals

Sol·licitud

L’Ajuntament de Miramar s’ha incorporat a la xarxa de Punts de Registre d’Usuari (PRU) de l’ACCV.

Els Ciutadans que necessiten sol·licitar un certificat digital han de dirigir-se al PRU de Miramar ubicat en l’Ajuntament amb cita prèvia:

✉ registre@ajumiramar.org
☎ 96 281 91 01 (ext 1)

La sol·licitud del certificat digital és presencial i el sol·licitant haurà d’identificar-se mitjançant el seu DNI, NIE o passaport espanyol, en vigor. Alternativament, si són ciutadans estrangers, hauran d’aportar el NIE i el seu passaport en vigor.

S’ha de disposar d’un compte de correu electrònic personal.

Generació

El sol·licitant obté un Codi de Generació per a poder genera el certificat des de la web de l’ACCV. Es tracta d’un codi de 25 caràcters que s’obté en els Punts de Registre d’Usuari (PRU). Cal tindre en compte que el Codi de Generació:

  • És d’un només ús.
  • Si s’introdueix de manera incorrecta en 3 ocasions, queda inservible i ha d’obtindre’s un altre.
  • Si en 15 dies no s’utilitza, caduca i ha d’obtindre’s un altre.

Per a generar el certificat ha d’haver confirmat el compte de correu electrònic i indicar un PIN que serà necessari per a la posterior instal·lació del certificat.

  • Guia generació del certificat:

https://www.accv.es/ayuda/generar-el-certificado-digital-con-el-codigo-de-generacion-navegador-web/

Instal·lació

Una vegada generat el certificat es pot instal·lar en un ordinador, tablet o smartphone. Consulte les diferents opcions segons el navegador i sistema operatiu utilitzat.

  • Guia d’instal·lació del certificat:

https://www.accv.es/ayuda/instalar-el-certificado-digital-en-fichero/

Altres qüestions referents a la generació i instal·lació dels certificats digitals:

https://www.accv.es/ciudadanos/ayuda/

☎ 902 482 481
☎ 936 985 300