Informació Adicional


Agència Espanyola de Protecció de Dades

L’autoritat pública independent encarregada de vetlar per la privacitat i la protecció de dades dels ciutadans. L’objectiu d’aquest espai és, d’una banda, fomentar que els ciutadans coneguen els seus drets i les possibilitats que l’Agència els ofereix per a exercir-los i, per un altre, que els subjectes obligats tinguen a la seua disposició un instrument àgil que els facilite el compliment de la normativa.

https://www.aepd.es/es