Pla de Seguretat i Salvament

Segons el que es diposa al DECRET 67/2020, de 12 de juny, del Consell, de regulació de la seguretat humana i la coordinació de les emergències ordinàries i de protecció civil en platges de la Comunitat Valenciana. S’ha elaborat per a la Platja de Miramar el corresponent ‘Pla de seguretat i salvament’ i tidrà una vigència de de 3 anys.

El pla està redactat pendent d’aprobació pel plenari municipal (juny 2021) i posterior registre al ‘Registre autonòmic de plans d’autoprotecció i plans
d’emergència d’àmbit local’

Pla Seguretat i Salvament platja de Miramar 2021-2023

Documentació complementaria ‘Pla de seguretat i salvament’