Indicadors Municipals

Els indicadors municipals són una eina bàsica per al coneixement de l’ajuntament de Miramar i en la planificació de polítiques i accions municipals.

Anàlisi aigües de bany

Programa de Control i Vigilància de les Aigües de Bany Les activitats que s’inclouen dins del Programa de control i vigilància de les aigües de bany són: 1 – Control analític de les aigües de bany La platja de Miramar disposa de 2 punts on es prenen les mostres per a l’anàlisi: La presa de mostres és setmanal durant […]