Plans municipals

L’Ajuntament de Miramar treballa constantment en l’elaboració dels diferents plans requerits per les normatives autonòmiques i sectorials. En aquest espai es posen a disposició dels ciutadans per al seu coneixment i consulta.

XARXA SALUT

L’Ajuntament de Miramar s’adhereix a la Xarxa Salut l’octubre de 2019, mostrant amb això el seu compromís als objectius i plantejaments del IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana:

Pla General d’Ordenació Urbana

Ací estan els diferents plànols del Pla General d’Ordenació Urbana de Miramar. Per altra banda, ací es poden consultar la normativa urbanística aplicable. Finalment, ací es poden consultar les diverses modificacions efectuades al Pla General d’Ordenació Urbana de Miramar des de la seua aprovació.

Pla de Seguretat i Salvament

Segons el que es diposa al DECRET 67/2020, de 12 de juny, del Consell, de regulació de la seguretat humana i la coordinació de les emergències ordinàries i de protecció civil en platges de la Comunitat Valenciana. S’ha elaborat per a la Platja de Miramar el corresponent ‘Pla de seguretat i salvament’ i tidrà una […]

Pla d’Igualtat Municipal

L’Ajuntament de Miramar a través de la Regidoria d’Igualtat ha elaborat el I Pla d’Igualtat Municipal de Miramar, per tal de tenir un poble més igualitari entre dones i homes. En concret, aquest Pla d’Igualtat permet al municipi de Miramar accedir a subvencions per a realitzar campanyes de conscienciació, formació i activitats enfocades al tractament […]

Pla de Mobilitat Sostenible

L’Ajuntament de Miramar ha iniciat un procés de participació ciutadana per conéixer la situació actual de la mobilitat al nostre municipi, així com les necessitats dels per aconseguir un escenari ambiental amb concordança amb els principis de la sostenibilitat. Una fórmula per gaudir d’una millor qualitat de vida i de l’entorn urbà, al mateix temps […]