Marca “Q”

Qui és l’encarregat d’atorgar la Marca “Q” Qualitat Turística?

L’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola. El ICTE és una Entitat de Certificació de Sistemes de Qualitat especialment creats per a empreses turístiques, format per les associacions turístiques nacionals més importants d’aquest país, la SET, les CCAA i la FEMP.

És un Organisme espanyol, privat, independent, sense ànim de lucre i reconegut en tot l’àmbit nacional.

És l’encarregat de certificar, administrar i vetlar pel correcte ús de la Marca “Q”.

Font: www.calidadturistica.es

Sistema de Gestió per a la Qualitat Turística de la Platja de Miramar

La Gestió de la Qualitat Turística a la Platja de Miramar porta certificant-se segons el que s’estableix pel ICTE (Institut per a la Qualitat Turística Espanyola) des de 2005.