Sol·licituds

Documents normalitzats en format editable disponibles per a descàrrega. Aquestos poden presentar-se per Registre d’Entrada a les oficines de l’Ajuntament (amb cita prèvia 96 281 91 01) o utilitzant la Seu Electrònica (cal dispossar d’un certificat digital vàlid)

Es recomana emplenar correctament els documents i adjuntar la documentació necessària indicada en cada sol·licitud.

Registre d’Entrada

Comptabilitat

Recaptació i tributs

Urbanisme

Tramits, Sol·licituds i Autoritzacions d’altres organismes:

Activitats

Subvencions i ajudes

Abonament Piscina Municipal Descoberta*

*Les sol·licituds i el pagament es realitzaran al CE El Molí

Varis