Miramar reforça la protecció del Consultori Auxiliar

Durant l’Estat d’Alarma decretat pel Govern d’Espanya tota prevenció és poca. Així l’equip de manteniment de l’Ajuntament de Miramar ha instal·lat una pantalla protectora de plàstic a la recepció del Consultori Auxiliar, lloc de màxima afluència de persones malaltes.

Aquesta mesura de prevenció, destinada a augmentar la protecció del personal sanitari que treballa de cara al públic, se suma a l’estricta desinfecció dels edificis municipals per part dels i les treballadores municipals.

“Tota protecció és poca davant aquesta situació, el personal sanitari és un grup de risc en aquesta lluita contra el coronavirus i hem de dotar-lo de totes les ferramentes necessàries per a treballar de forma segura”, destaca l’alcaldessa de Miramar, Pilar Peiró.

BAN: Mercat Platja Miramar 2020

Es posa en coneixement dels titulars i possibles titulars de llocs en el mercat ambulant de la platja de Miramar per a l’estiu de 2020 que:

1r) Les persones que van ser titulars d’algun lloc durant la passada temporada d’estiu de l’any 2019, hauran de satisfer el pagament des de l’1 de març fins al 30 d’abril de 2020 mitjançant ingrés o transferència a alguna dels comptes bancaris que s’indiquen:

BANC SANTANDER BANKIA
ES35-0030-3147-7500-0005-4271 ES43-2038-6225-2760-0002-3677

Deuran així mateix aportar la documentació que al final s’indica.

2n) Les persones que no hagueren tingut lloc fix durant la temporada anterior, podran sol·licitar-ho per escrit des de l’1 fins al 15 de maig de 2020, en el registre d’entrada de l’ajuntament (www.ajumiramar. org – seu electrònica).

3r) L’adjudicació de llocs vacants (de 3 metres màxim per sol·licitant) es realitzarà el dimecres 27 de maig, a les 12 hores, en sessió pública en la Sala d’actes d’aquest Ajuntament, havent d’acudir l’interessat o persona que acredite la seua representació.

En tots dos casos la documentació a aportar és:

  • Còpia alta IAE
  • Còpia justificant alta S. S.
  • 2 fotos
  • En cas que Vosté forme part d’alguna Cooperativa, haurà d’aportar copia IAE i còpia TC2 (RNT) al mes vençut.
  • El preu per metre lineal i temporada és de 69€.

El mercat ambulant se celebrarà des del 8 de juny al 14 de setembre de 2020, tots els DILLUNS A la vesprada.

En el cas que per causes alienes a aquest ajuntament no poguera tindre lloc EL MERCAT AMBULANT DE LA PLATJA DURANT LA TEMPORADA ESTIVAL DE 2020, s’arbitraran les mesures necessàries per a la devolució de les quantitats satisfetes.