L’Ajuntament de Miramar comença a analitzar les mostres de femta en la via pública per a identificar als propietaris que no recullen els excrements de les seues mascotes

L’Ajuntament de Miramar ha començat la recollida i anàlisi de la femta abandonada en la via pública amb la finalitat d’identificar a les persones que no recullen els excrements dels seus gossos.

D’aquesta manera, el consistori es fica de ple en la implantació del servei d’ADN caní que va arrencar a principi d’any amb l’anàlisi genètica dels gossos i que ja té registrats a més de 180 cans. Aquesta iniciativa permet mantenir el municipi net i salubre d’excrements canins per què amb aquest mètode és possible identificar al propietari de l’animal que ha incomplit la seua obligació de recollida d’excrements.

Les persones que no recullen la femta de les seues mascotes de la via pública seran, sancionades, tal i com indica l’ordenança municipal de tenencia i protecció d’animals de companyia, amb multes entre 30€ i 600€. 

Pilar Peiró, alcaldessa de Miramar: “La gran majoria de propietaris de gossos estan ja conscienciats sobre aquesta qüestió, però és necessària la implicació de tota la ciutadania, perquè d’això depen el manteniment i cura del nostre poble”. 

Presa de mostres de la femta

La presa de mostres de femta en la via pública es realitzarà de manera regular pel personal tècnic del laboratori acompanyat sempre per un Policia Local, garantint la cadena de custòdia i els reconeixements aleatoris per a mantenir un control de tots els gossos del municipi. Aquestes mostres son portades directament per a la seua anàlisi pel que es garanteix la guarda i custòdia de les mostres. Aquestes mostres s’analitzaran en el laboratori i es comparen amb les mostres genètiques dels gossos censats prèviament. 

En el moment de la presa de mostres, s’identifiquen correctament i a més es realitzen fotografies d’aquestes per a que queden registrades en el programa, amb el que es poden geolocalitzar les mostres i conéixer posteriorment les zones de major exposició. Una vegada analitzades les mostres de femta en el laboratori, es portaran a cap cerques contínues en la base de dades i en el cas d’algun resultat coincident, s’emetrà un informe a l’ajuntament amb les dades del gos i l’amo.

“Aquesta identificació no sols ajudarà a mantenir la ciutat més neta, evitant l’abandó d’excrements en espais urbans, sinó que també contribuirà a millorar la conscienciació sobre la cura dels espais públics i la convivència entre animals i veïns”, destaca l’alcaldessa.

Passos a seguir per a censar al teu gos

L’ordenança municipal recull que tots els cans que es troben habitualment en el terme municipal de Miramar han de constar inscrits en el Cens Municipal i circular proveïts de la Xapa Identificativa Numerada que l’oficina municipal censal facilitarà als seus propietaris o posseïdors.

A partir de l’1 d’agost de 2023 i una vegada transcorregut el període gratuït de censat caní en el municipi de Miramar, per a realitzar una nova alta en el cens, haurà d’abonar-se els 36,50 € + IVA.

  • 1. Demanar cita prèvia per a la presa de la mostra d’ADN del teu gos en el centre veterinari a través del telèfon: 637 26 37 84.
  • 2. Abona la taxa i aporta el justificant de pagament. (DOCUMENT). 
  • 3. Acudeix  centre veterinari. Allí el veterinari agafarà la mostra i et donarà una xapa identificativa per a la mascota, que caldrà que la porte sempre posada.

El servei de cens, que va ser gratuït fins al 30 de juny de 2023, te un cost per als propietaris dels gossos de 44,17 €.