Autònoms i PIMES | Com sol·licitar la reducció de l’import de la taxa per recollida de fem

L’Ajuntament de Miramar retornarà la part proporcional de l’import de la taxa per recollida de fem als autònoms i PIMES que a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma s’hagen vist obligats per imperatiu legal, a tancar els seus establiments.

Tots aquells que s’hagen vist afectats per aquesta circumstància hauran de presentar una sol·licitud amb les dades de l’establiment o negoci, acompanyada d’una declaració responsable en la qual s’indique el període de temps en què el mateix ha hagut d’estar sense activitat.

Pots consultar tota la informació sobre tributs i el termini per al cobrament en període voluntari dels tributs municipals ACÍ.