Miramar aprova un pressupost de 3,25 milions i augmenta la partida destinada a la contractació d’aturats

L’Ajuntament de Miramar va aprovar, en el plenari de novembre de 2021, amb els vots favorables del grup socialista i els dos vots en contra de Compromís, el pressupost municipal per a l’exercici de 2022, que ascendeix a un total de 3.250.000 euros.

Uns comptes anuals marcats per l’augment de la partida per a la contractació de persones aturades i el manteniment les quanties destinades a les inversions, benestar social i educació.

En aquest sentit, cal destacar que l’Ajuntament de Miramar invertirà enguany un total de 588.000 euros, en la contractació de veïns i veïnes del municipi que actualment es troben sense ocupació, 146.000 euros més que en la partida de 2021 on s’han contractat més de 50 aturats, sempre seguint les directrius del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Safor (Pactsafor).

L’alcaldessa de Miramar, Pilar Peiró, explica que els comptes municipals “segueixen la mateixa línia dels últims anys, mantenint les partides destinades a les inversions, benestar social i educació. Així, pensant en els efectes que la crisi sanitària per la covid-19 ha tingut en l’economia, pensem que és fonamental que aquest 2022 apostem per reduir les xifres de l’atur amb l’objectiu de millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes de Miramar”.

La millora de les instal·lacions esportives del poble i la platja i diverses actuacions en el Polígon Industrial i la reurbanització de la platja, principals inversions del pressupost de 2022

Respecte a les inversions que l’Ajuntament de Miramar durà a terme en el municipi durant 2022, cal assenyalar que la partida pressupostària ascendeix a més de 500.000 euros. Dins d’aquesta partida, cal destacar la millora de les instal·lacions esportives tant en el poble com en la platja, i les intervencions realitzades al Polígon Industrial Les Vinyes i la continuació de la reurbanització a la platja.

“Apostar per les inversions és continuar renovant i ampliant els serveis que oferim als nostres veïns i veïnes, tant en inversions de fonts municipals com a través de les subvencions sol·licitades a la Diputació de València i la Generalitat Valenciana”, puntualitza Peiró.

En concret, en el capítol d’inversions es contempla la modernització de les pistes de tenis i futbet situades a la platja de Miramar així com, la pista polivalent en les instal·lacions esportives municipals, “actuacions que ens permetran impulsar els serveis esportius i lúdics municipals, amb noves ofertes d’entreteniment per a la joventut del poble i de la gent que ens visite”.  “A més, continuarem invertint en la platja de Miramar, amb la reurbanització de diferents carrers així com en el Polígon Industrial, dues de les apostes municipals que any rere any venen contemplant-se als pressupostos municipals i són pilars fonamentals en l’aposta per la millora del nostre poble”, destaca l’alcaldessa.


Les obres del polígon industrial de Miramar, finalitzades

L’Ajuntament de Miramar ha finalitzat les obres de millora del Polígon Industrial Les Vinyes amb una inversió de 200.000 euros finançada amb 165.339,99 euros per l’ IVACE (Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial) i 34.660 euros de fons propis municipals.

Les obres han suposat la millora de la xarxa viària, la prolongació del carril bici, la renovació de les zones verdes i la millora de la gestió de residus.

Tot això a través de diferents actuacions com l’acondicionament d’un nou accés nord al polígon industrial des de la CV-670 i la millora del accés a l’aparcament nord.  A més, s’ha realitzat la prolongació del carril bici des del carrer del Progrés, que connecta els vials procedents de la via verda CR-670 entre Gandia i Oliva amb el casc urbà de Miramar, fins al camí del cementeri. “Al llarg de les darreres actuacions s’ha ampliat el carril bici amb l’objectiu d’apostar per la mobilitat urbana sostenible al nostre poble”, destaca Vicent Miquel, regidor d’Urbanisme.

La renovació de les infraestructures també inclou la millora de les zones verdes amb la instal·lació d’un gimnàs a l’aire lliure de 100m2 en el Parc de la Taronja. Aquest espai per a la pràctica de la cal·listènia, completa actuacions anteriors realitzades al polígon industrial per a dotar de mobiliari els parcs i jardins. “A més, en aquesta actuació, hem seguit l’aposta per la substitució de la pintura dels passos de zebra per empedrat, amb la finalitat d’evitar els costos de manteniment”, destaca el regidor.

Per una altra banda, les obres també han suposat la millora de la gestió de residus amb la implantació d’una nova illa de contenidors soterrats en la ronda de Ponent. Aquest espai de reciclatge compta amb cinc unitats de contenidors de recollida selectiva de vidre, envasos, paper i cartó, residus i orgànic.

Vicent Miquel, regidor d’Urbanisme: “La subvenció de l’IVACE suposa una injecció per a Miramar que ens permet, juntament amb les inversions municipals, que puguem comptar amb infraestructures renovades al polígon industrial“. “Des de l’Ajuntament creiem que tenir la zona industrial modernitzada és fonamental per a l’economia i el creixement de la nostra localitat, ja que permet la implantació de noves empreses i suposa un augment del treball i la riquesa, així com de la qualitat de vida”, destaca el responsable municipal.

Miramar contrata 1 trabajador a través del Programa ECOVID 2021

Contractacions ECOVID 2021: 1

PROGRAMA ECOVID 2021 – DESCRIPCIÓN

Programa de incentivos a la contratación de personas desempleadas de al menos 30 años de edad por entidades locales de la Comunitat Valenciana.

Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-20 de la Comunitat Valenciana y el Programa de Ayuda REACT-UE como fondo extraordinario para paliar los efectos de la pandemia.

  • Subvención obtenida: 47.838, 20 €
  • Número de contratos: 1
  • Duración del contrato: 1 año

Ocupaciones contratadas y tareas a realizar:
Actividades de mantenimiento en condiciones adecuadas de los edificios públicos municipales.

  • Direcció General d’Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es

  • Unitat Administradora del FSE (UAFSE, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social)

http://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/queUafse/index.html