Miramar rep 89.392,23 € a través del Pla Estratègic contra el Canvi Climàtic de l’estratègia Reacciona de la Diputació de València

L’Ajuntament de Miramar rep 89.392,23 € a través del Pla Estratègic contra el Canvi Climàtic per a diferents actuacions emmarcades dins de l’estratègia Reacciona de la Diputació de València.

Entre les accions, pressupostades amb 99.324,70 €, estarà la implantació de la primera fase dels comptadors de telelectura d’aigua potable a la platja de Miramar, la renovació de la xarxa de subministrament d’aigua potable al C/la Vela i la instal·lació de cinc fonts d’aigua microfiltrada en els edificis públics del poble.