La Directora d’Atenció Primària i el Director Econòmic del Departament de Salut de Gandia visiten les obres del Centre de Salut de Miramar

VISITA OBRES CENTRE MEDIC1

 

Rosa Andrés, Directora mèdica d’Atenció Primària i  Manuel Rocatí, Director econòmic del Departament de Salut de Gandia, han visitat aquest dijous, juntament amb l’alcaldessa de Miramar, Pilar Peiró, les obres de la primera planta del Consultori Auxiliar de Miramar.

Andrés i Rocatí han conegut de primera mà les noves instal·lacions sanitàries del municipi que estaran en marxa al mes de novembre i responen a la necessitat d’oferir nous servicis, com és el cas de la recent incorporació d’un segon metge.

L’actuació, iniciada durant el mes d’agost, consisteix en la construcció de dues consultes, una destinada als serveis d’infermeria i una altra mèdica, així com una sala d’usos múltiples habilitada per a fer tallers i xarrades relacionades en l’àmbit sanitari. Així mateix, aquest espai també s’ha pensat per a donar cabuda a futures incorporacions de metges especialistes.

Aquestes obres han suposat una inversió de més de 83.000 euros. D’aquesta quantitat, la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana ha subvencionat 81.000 euros, mentre que la resta, 2.000 euros, han sigut aportats per fonts propis municipals.

Traducción

La Directora de Atención Primaria y el Director Económico del Departamento de Salud de Gandia visitan las obras del Centro de Salud de Miramar

Rosa Andrés, Directora médica de Atención Primaria  y Manuel Rocatí, Director Económico del Departamento de Salud de Gandia, han visitado este jueves, junto con la alcaldesa de Miramar, Pilar Peiró, las obras de la primera planta del Consultorio Auxiliar de Miramar.

Andrés y Rocatí han conocido de primera mano las nuevas instalaciones sanitarias del municipio que responden a la necesidad de ofrecer nuevos servicios como la incorporación de un segundo médico.

La actuación, iniciada durante el mes de agosto, consiste en la construcción de dos consultas, una destinada a los servicios de enfermería y otra médica, así como una sala de usos múltiples habilitada para hacer talleres y charlas relacionadas en el ámbito sanitario. Así mismo, este espacio también se ha pensado para dar cabida a futuras incorporaciones de médicos especialistas.

Estas obras han supuesto una inversión de más de 83.000 euros. De esta cantidad, la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha subvencionado 81.000 euros, mientras que el resto, 2.000 euros, han sido aportados por fondos propios del municipio.