Mesures de seguretat a la platja de Miramar

Davant la situació excepcional per la COVID-19:

L’Ajuntament de Miramar aplica en cada moment les recomanacions de les Autoritats Sanitàries i informem als usuaris de la platja que han de seguir les noves indicacions de manera responsable.