Les obres de peatonalització del carrer Major avancen a bon ritme

Les obres de peatonalització del carrer Major, que s’iniciaren en febrer, avancen a bon ritme. En concret, les obres es troben a la meitat del seu termini, amb la renovació de les xarxes de proveïment d’aigua potable i l’ampliació de la xarxa separativa d’aigües pluvials i clavegueram, així com la preparació dels conductes soterrats per a les telecomunicacions.  

En aquestes obres el consistori ha invertit al voltant de 232.438 euros, finançats a través del Pla d’Inversions de la Diputació de València. 

Pilar Peiró, alcaldessa de Miramar:“Les obres han aplegat a la meitat del seu termini, amb una actuació que s’ha fet primer a un costat del carrer i ara s’inicien a l’altra meitat, per a que sempre es puga transitar per un dels costats, intentant estorbar el mínim possible als veïns i veïnes”.

Continue reading

L’Ajuntament de Miramar instal·la 78 plaques fotovoltaiques al Centre Esportiu El Molí

L’Ajuntament de Miramar ha instal·lat 78 plaques fotovoltaiques d’autoconsum que generaran energia elèctrica a partir d’energia solar fotovoltaica al Centre Esportiu El Molí amb una inversió de 28.365,86 euros i l’objectiu d’augmentar la producció i autoconsum d’energia renovable al poble i alhora reduir la despesa energètica.

Es calcula que la inversió quede amortitzada en poc temps, ja que generarà 63.783,04 Kw.h a l’any, el que suposa que les factures es reduiran en uns 5.278 euros anuals.

Pel que fa a l’impacte mediambiental, la instal·lació de les plaques fotovoltaiques suposará la reducció de 77 tones d’emissions anuals de CO2 de la petjada de carboni i equivalen a 1.325 arbres plantats

Aquesta actuació, juntament amb les 68 plaques instal·lades en 2021 al Centre Social El Molí, segons l’alcaldessa de Miramar, Pilar Peiró, “marca la voluntat de crear instal·lacions d’autoconsum a diferents cobertes municipals amb un impacte significatiu en la reducció de les emissions locals de gasos d’efecte hivernacle i en la reducció dels costos energètics locals, per tant, la bona notícia és doble, pel planeta i per les arques municipals” 

Així, Miramar compta amb dos instal·lacions solars fotovoltaiques, en total 148 plaques en espais públics que produïxen un estalvi en energia que supera els 109.000 kWh a l’any i un estalvi aproximat de 9.000 euros anuals, aproximadament el 32% del consum total del Centre Esportiu.

Comença la peatonalització del segon tram del Carrer Major

L’Ajuntament de Miramar continua amb la progressiva peatonalització dels principals carrers i places del centre històric del municipi. En aquest cas, amb la continuació de la peatonalització del carrer Major.

En aquesta actuació que suposa, entre altres, la renovació de les xarxes de proveïment d’aigua potable i l’ampliació de la xarxa separativa d’aigües pluvials i clavegueram, el consistori invertirà al voltant de 232. 438 euros, finançats a través del Pla d’Inversions de la Diputació de València.

Continue reading