La platja de Miramar, Bandera Blava 2020

created by dji camera

Aquest 2020 està entre les quatre platges espanyoles amb la Distinció Temàtica al servei de Socorrisme i Primers Auxilis

La Federació Europea d’Educació Ambiental ha tornat a concedir en 2020 la Bandera Blava a la platja de Miramar. D’esta manera, la nostra platja torna a rebre la més prestigiosa certificació de qualitat existent, que premia la qualitat de les aigües de bany, la informació i educació ambiental, la gestió ambiental i seguretat i els serveis i instal.lacions.

A més, aquest any la platja de Miramar torna a rebre la Distinció Temàtica de Socorrisme i Primers Auxilis, obtinguda en 2006, i que acompanya a la candidatura de la Bandera Blava.

Un reconeixement que s’ha atorgat solament a 4 platges de tota Espanya i que remarca la Coordinació entre el servei de Salvament de la Creu Roja i la Policia Local de Miramar per mantenir, controlar i revisar els serveis de seguretat de la platja de Miramar.

Cal recordar que la platja de Miramar portava rebent la Bandera Blava des de 2002, a més de disposar de les distincions temàtiques en Eliminació de Barreres Arquitectòniques (2004), Educació Ambiental (2005) i Salvament i Socorrisme (2006 i 2020).


El Camí de la Séquia Mare, Sender Blau

A més de la Bandera Blava 2020, el Camí de la Séquia Mare manté la seua qualificació de Sender Blau, concedida per la Federació Europea d’Educació Ambiental en 2014. Així mateix, l’Escola Marina de Miramar també mante la seua Bandera Blava com a Centre d’Educació Ambiental. D’esta manera seran tres les Banderes Blaves amb què compte la platja de Miramar durant 2017.

Cal recordar que des de 2005 la platja de Miramar també rep la Q de Qualitat Turística per part de l’ICTE ( Institut per a la Qualitat Turística Espanyola ) sent la quarta platja a obtindre este reconeixement en la província de València. La platja de Miramar també disposa del distintiu Qualitur des de 2005, atorgat per la Conselleria de Turisme i que premia a aquelles platges que han implantat un sistema de gestió respectuós amb el medi ambient i l’entorn natural.