Miramar instal.la contenidors per al reciclatge de piles i llaunes de beguda

L’Ajuntament de Miramar ha instal·lat tres nous contenidors per al reciclatge de piles, tant cilíndriques com de botó, i llaunes de beguda. Estos contenidors estan especialment dissenyats per a la recollida d’estos dos residus, molt habituals però altament contaminants. Els contenidors estan situats en la plaça de l’Era, en la zona de jocs situada al costat de la plaça de l’Ajuntament i en el carrer Tramontana, al costat de la plaça dels Quatre Vents.

L’objectiu d’aquesta mesura és afavorir el reciclatge de dos dels residus més contaminants que existeixen, malgrat tractar-se d’objectes d’ús quotidià. Per exemple, una sola pila de botó pot arribar a contaminar fins a 600.000 litres d’aigua. Si les piles, compostes de metalls pesats, no es reciclen adequadament, els seus components tòxics acaben filtrant-se en l’atmosfera, en la terra i en les capes subterrànies d’aigua, en els rius i mars i, finalment, són absorbides pels éssers humans causant greus danys a curt, mitjà i llarg termini. Quant a les llaunes, una sola d’elles tarda més de 500 anys a desintegrar-se, mentre que si es reciclen és possible recuperar el 100 per cent de l’alumini del que estan elaborades.

Respecte als nous contenidors, a més de la seua funció com a dipositaris de residus també servixen per la seua grandària com a suport per a donar difusió a diverses de les campanyes informatives que l’Ajuntament de Miramar posa en marxa cada any. “De fet, un dels contenidors informa sobre quin ha de ser el comportament dels veïns amb els seus gossos. Així mateix, també servixen per a informar sobre la ubicació del desfibril·ladors amb què compta el nostre municipi, sobre el sender blau o sobre la guia per al reciclatge de residus editada per l’Ajuntament de Miramar, en estos casos a través de l’ús de codis QR”, exposa l’alcalde de Miramar, Asensio Llorca. Abans d’estiu també s’instal·laran en la platja nous contenidors d’aquest tipus.

Aquesta mesura s’emmarca en les diferents iniciatives posades en marxa des de l’Ajuntament de Miramar per a fomentar el reciclatge. “Actualment el nostre municipi compta amb més de 70 zones d’aportació de residus, compostes cadascuna d’elles per contenidors de vidre, envasos, paper i cartó i residus orgànics. Això suposa que tots els veïns tant del poble com de la platja de Miramar disposen d’una d’aquestes zones d’aportació a menys de 100 metres del seu domicili. D’altra banda, Miramar també compta amb contenidors per a la recollida de roba i oli usat. Amb aquesta actuació, el nostre objectiu és fomentar al màxim possible el reciclatge. Cal recordar que la quantitat de residus que reciclem els veïns i veïnes de Miramar repercutix directament en la taxa de brossa que tots paguem. D’aquesta manera, com més reciclem menys pagarem. En aquesta idea hem incidit en les diverses campanyes de conscienciació ciutadana que hem realitzat”, conclou Asensio Llorca.