La platja de Miramar torna a rebre la Bandera Blava

La Federació Europea d’Educació Ambiental ha tornat a concedir en 2017 la Bandera Blava a la platja de Miramar. D’esta manera, la nostra platja torna a rebre la més prestigiosa certificació de qualitat existent, que premia la qualitat de les aigües de bany, la informació i educació ambiental, la gestió ambiental i seguretat i els serveis i instal.lacions.

Cal recordar que la platja de Miramar portava rebent la Bandera Blava des de 2002, a més de disposar de les distincions temàtiques en Eliminació de Barreres Arquitectòniques (2004), Educació Ambiental (2005) i Salvament i Socorrisme (2006).

A més de la Bandera Blava 2017, el Camí de la Séquia Mare manté la seua qualificació de Sender Blau, concedida per la Federació Europea d’Educació Ambiental en 2014. Així mateix, l’Escola Marina de Miramar també mante la seua Bandera Blava com a Centre d’Educació Ambiental. D’esta manera seran tres les Banderes Blaves amb què compte la platja de Miramar durant 2017.

Cal recordar que des de 2005 la platja de Miramar també rep la Q de Qualitat Turística per part de l’ICTE ( Institut per a la Qualitat Turística Espanyola ) sent la quarta platja a obtindre este reconeixement en la província de València. La platja de Miramar també disposa del distintiu Qualitur des de 2005, atorgat per la Conselleria de Turisme i que premia a aquelles platges que han implantat un sistema de gestió respectuós amb el medi ambient i l’entorn natural.