Què tenim a Miramar?

portada-serveis

Coneixes quins són els serveis, instal·lacions o recursos disponibles al nostre municipi?

Miramar en les últimes dècades ha evolucionat concorde a les necessitats dels seus veïns. La transformació del sòl urbà i les obres d’urbanització s’han executat de manera conscient sense deixar de costat el manteniment i la renovació dels espais tradicionals del municipi i la seua platja.

D’igual manera l’oferta de serveis disponibles actualment són fruit de l’esforç i la necessitat. Ateses les diferents àrees presents en aquest directori:

 • Benestar
 • Cultura
 • Esports
 • Educació
 • Informació
 • Medi ambient
 • Oci
 • Sanitat
 • Seguretat
 • Serveis
 • Turisme

En cadascuna pots trobar espais dedicats a la prestació dels diferents serveis, els recursos destinats o les infraestructures que permeten a la població gaudir de la varietat de serveis i prestacions del municipi de Miramar.

L’objectiu d’aquest directori és informar tant residents com visitants de Miramar de Què tenim a Miramar?, i convidar a l’ús dels recursos gestionats directament per l’Ajuntament.

Consulta en pdf el directori municipal Què tenim a Miramar? 

¿Qué tenemos en Miramar?

El municipio de Miramar en las úlmas décadas ha evolucionado acorde a las necesidades de sus vecinos. La ordenada transformación urbanísca y mejora de los servicios ofertados forman parte de la esencia del municipio. La transformación del suelo urbano y las obras de urbanización se han ejecutado de manera consciente sin dejar de lado el mantenimiento y la renovación de los
espacios tradicionales de Miramar y su playa.

De igual manera la oferta de servicios disponibles actualmente son el fruto del esfuerzo y la necesidad. Atendiendo a las diferentes áreas presentes en este directorio:

 • Bienestar Social
 • Cultura
 • Deportes
 • Educación
 • Información
 • Medio Ambiente
 • Ocio
 • Sanidad
 • Seguridad
 •  Servicios
 • Turismo

En cada una podemos encontrar los espacios dedicados a la prestación de los diferentes servicios, los recursos destinados o las infraestructuras que permiten a la población disfrutar de la variedad de servicios y prestaciones del municipio de Miramar. El objetivo de este directorio es informar tanto a residentes como a visitantes de Miramar de ¿Qué tenemos en Miramar? e invitar al uso de los recursos gestionado directamente por el Ayuntamiento.

Consulta en pdf el directorio municipal ¿Qué tenemos en Miramar?