Devolució taxa Centre Esportiu El Molí

L’Ajuntament de Miramar informa que, donada la situació excepcional del tancament de les instal·lacions del Centre Esportiu El Molí per l’estat d’alarma, es procedirà a la devolució als usuaris de la taxa cobrada des del 14 de març.

Per sol·licitar la devolució s’ha de fer a través del registre d’entrada de l’Ajuntament: seu electrònica o per correu electrònic a registre@ajumiramar.org.

IMPORTANT: Adjuntar el contacte (nom i cognoms del soci i dels representants legals en el cas de ser menors), rebut de l’últim pagament, e-mail, conter bancari i titular del conter per a fer la devolució.