L’Ajuntament de Miramar compra dos dispositius de primers auxilis per evitar ofegaments als centres educatius

DISPOSITIUS COLE (1)

El LifeVac és un equip que permet actuar de forma immediata davant d’un cas d’asfíxia causada per l’obstrucció de les vies respiratòries

L’Ajuntament també compra un desfibril·lador per al camp de futbol

L’Ajuntament de Miramar ha adquirit dos dispositius per evitar ofegaments causats per l’obstrucció de les vies respiratòries, un per al C.E.I.P Oliveretes i l’altre per a l’escoleta Municipal, “amb l’objectiu de millorar el procés de primers auxilis”, assegura Pilar Peiró, portaveu del Grup Socialista de Miramar.

DISPOSITIUS COLE (2)

El LifeVac és un dispositiu mèdic de succionament que permet l’actuació immediata en cas de l’obstrucció de les vies respiratòries, ja que ajuda a completar o substituir la maniobra de Heimlich quan no es pot realitzar de forma efectiva, per falta de personal especialitzat o per limitacions de les persones afectades com és el cas dels xiquets menuts. La duració de la succió és mínima, actuant en pocs segons. A més, aquest equipament és lleuger, ocupa poc espai i no necessita cap font d’alimentació, per la qual cosa és ideal per a guardar-lo en una farmaciola i tenir-lo a prop per poder-lo utilitzar de forma segura i immediata.

La compra d’aquest aparell suposa “una inversió en seguretat per part de l’Ajuntament de Miramar, per a protegir als veïns i veïnes més menuts del poble”, reconeix Peiró. “A més, aquest dispositiu és vàlid tant per adults com per a xiquets i no cal cap habilitat o formació específica”, destaca la regidora.

L’Ajuntament compra un desfibril·lador per al camp de futbol

DSC_0480

L’Ajuntament també ha comprat un nou desfibril·lador per al camp de futbol i la Policia Local de Miramar ha format el personal encarregat del centre perquè puga actuar en cas de necessitar utilitzar l’aparell.

Amb aquest són cuatre desfibril·ladors amb què compta l’Ajuntament i que donen servei a diferents departaments i instal·lacions municipals. D’una banda, els vehicles de la Policia Local estan equipats amb desfibril·lador des de l’any 2012. Així mateix, tots els agents han rebut la formació necessària per a poder utilitzar-los en un cas d’urgència. A més, l’edifici de l’Ajuntament, des de 2017 i el Centre Esportiu El Molí, des de 2014, compten també amb un desfibril·lador en les seues instal·lacions. D’altra banda, la Creu Roja de la platja de Miramar també disposa de desfibril·lador durant el servei de socorrisme en la temporada estival.

Tal com exposa Peiró, “amb aquestes actuacions seguim complint amb el nostre objectiu que Miramar siga un municipi més segur”.

DESFIBRILADOR-POLICIA

El Ayuntamiento de Miramar compra dos dispositivos de primeros auxilios para evitar ahogamientos en los centros educativos

El LifeVac es un equipo que permite actuar de forma inmediata ante un caso de asfixia causada por la obstrucción de las vías respiratorias

El Ayuntamiento también compra un desfibrilador para el campo de fútbol

El Ayuntamiento de Miramar ha adquirido dos dispositivos para evitar ahogamientos causados por la obstrucción de las vías respiratorias, uno para el C.E.I.P Oliveretes y el otro para la Escoleta Municipal, “con el objetivo de mejorar el proceso de primeros auxilios”, asegura Pilar Peiró, portavoz del Grupo Socialista de Miramar.

El LifeVac es un dispositivo médico de succionamiento que permite la actuación inmediata en caso de la obstrucción de las vías respiratorias, puesto que ayuda a completar o sustituir la maniobra de Heimlich cuando no se puede realizar de forma efectiva, por falta de personal especializado o por limitaciones de las personas afectadas cómo es el caso de los niños pequeños. La duración de la succión es mínima, actuando en pocos segundos. Además, esta equipación es ligera, ocupa poco espacio y no necesita ninguna fuente de alimentación, por lo cual es ideal para guardarlo en un botiquín y tenerlo cerca para poderlo utilizar de forma segura e inmediata. La compra de este aparato supone “una inversión en seguridad por parte del Ayuntamiento de Miramar, para proteger a los vecinos y vecinas más pequeños del pueblo”, reconoce Peiró. “Además, este dispositivo es válido tanto por adultos como para niños y no hace falta ninguna habilidad o formación específica”, destaca la regidora.

El Ayuntamiento compra un desfibrilador para el campo de fútbol

El Ayuntamiento también ha comprado un nuevo desfibrilador para el campo de fútbol y la Policía Local de Miramar ha formado el personal encargado del centro porque pueda actuar en caso de necesitar utilizar el aparato.

Con este son cuatro desfibriladores con que cuenta el Ayuntamiento y que dan servicio a diferentes departamentos e instalaciones municipales. Por un lado, los vehículos de la Policía Local están equipados con desfibrilador desde el año 2012.  Además, el edificio del Ayuntamiento, desde 2017 y el Centro Deportivo El Molino, desde 2014, cuentan también con un desfibrilador en sus instalaciones. Así mismo, todos los agentes han recibido la formación necesaria para poder utilizarlos en un caso de urgencia. Por otro lado, la Cruz Roja de la playa de Miramar también dispone de desfibrilador durante el servicio de socorrismo en la temporada estival.

Tal como expone Peiró, “con estas actuaciones seguimos cumpliendo con nuestro objetivo que Miramar sea un municipio más seguro”.