Activitats DESEMBRE 2019

EXPOJOVE:

Per apuntar-se a l’excursió a EXPOJOVE cal emplenar el full d’inscripció que pots descarregar ací i que cal portar-lo, a l’Ajuntament (de 9 a 13 hores) o a la Biblioteca (de 17 a 20 hores) de dilluns a divendres, junt amb el justificant d’ingrés bancari (6 euros per persona al número indicat al full d’inscripció). Els menors de 18 anys han d’emplenar també el full d’autorització adjunt amb la inscripció.

Els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult o tutor.


Traducción

Para apuntarse a la excursión EXPOJOVE hay que rellenar la hoja de inscripción que puedes descargar aquí y que hay que llevarlo, al Ayuntamiento (de 9 a 13 horas) o en la Biblioteca (de 17 a 20 horas) de lunes a viernes, junto con el justificante de ingreso bancario (6 euros por persona al número indicado a la hoja de inscripción).

Los menores de 18 años tienen que rellenar también la hoja de autorización adjunto con la inscripción.

IMPORTANTE: Los menores de 12 años deben ir acompañados por un adulto o tutor.