Miramar aprova un pressupost de 3,2 milions sense augmentar els impostos ni les taxes

L’Ajuntament de Miramar va aprovar, en l’últim ple de l’any, amb els vots favorables del grup socialista, els dos vots en contra de Compromís i l’absència de PP, el pressupost municipal per a l’exercici de 2020, que ascendeix a un total de 3.210.000 euros, on tornen a destacar els més d’1 milió per a inversions i la base social.

Els comptes presentats pel govern de Pilar Peiró suposen, segons les seues pròpies paraules, “la continuació del model de gestió que ens ha identificat des de fa molts anys. El nostre pressupost creix sense augmentar els impostos ni les taxes municipals, i això és possible gràcies a una gestió eficaç. En definitiva, els comptes presentats remarquen el compromís del nostre equip amb les polítiques socials, sense renunciar a mantenir la qualitat de vida de tots els nostres veïns i veïnes, pilars fonamentals dels pressupostos de 2020″.


Un exercici més, el pressupost reflecteix la importància de les inversions. Així, el consistori destinarà en 2020 més de 650.000 euros per a diverses actuacions en infraestructures i equipaments.

“Aquest any realitzarem diferents obres de cost moderat però necessàries per a avançar en la millora del benestar social”, destaca l’alcaldessa. “Una de les primeres actuacions que realitzarem és la renovació integral de la canalització del carrer Monduver, a la platja de Miramar. Aquesta reurbanització suposa la continuació de les obres realitzades en els últims anys a la platja en l’Avinguda Jaume I i els carrers Baladre, Taronger i Bovetar”, reconeix Peiró.

Quant a la despesa en les partides socials, l’Ajuntament de Miramar continua apostant per les beques per a l’educació, les ajudes a la vacunació, el ‘xec bebé’ i la gratuïtat de l’Escoleta Municipal.

Més de 80.000 euros destinats a les ajudes municipals per als alumnes d’Infantil, Batxillerat, FP, estudiants universitaris i de l’Escola Oficial d’Idiomes, a més de la retribució del cost de les vacunes contra el rotavirus, el virus del papil·loma humà i la meningitis B, “les quals suposen un cost de 1.300 euros per xiquet o xiqueta, que recau directament sobre la butxaca dels pares i mares”, remarca l’alcaldessa.

Les altres àrees de gestió més significatives pressupostàriament són la partida especial per a la contractació d’aturats, Educació, Cultura, Festes Populars, al foment de l’esport i el manteniment de les instal·lacions públiques esportives, així com la creació del Pla d’Igualtat i l’adhesió al Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.


El Ayuntamiento de Miramar aprobó, en el último pleno del año pasado, con los votos favorables del partido socialista, los dos votos en contra de Compromís y la ausencia del PP, el presupuesto municipal para el ejercicio 2020, que asciende a un total de 3.210.000 euros, donde vuelven a destacar los más de 1 millón para inversiones y la base social.

Las cuentas presentadas por el gobierno de Pilar Peiró suponen, según sus propias palabras, “la continuación del modelo de gestión que nos ha identificado desde hace muchos años. Nuestro presupuesto crece sin aumentar los impuestos ni las tasas municipales, y esto es posible gracias a una gestión eficaz. En definitiva, las cuentas presentadas remarcan el compromiso de nuestro equipo con las políticas sociales, sin renunciar a mantener la calidad de vida de todos nuestros vecinos y vecinas, pilares fundamentales de los presupuestos de 2020”.

Un ejercicio más, las cuentas reflejan la importancia de las inversiones. Así, el consistorio destinará en 2020 más de 650.000 euros para realizar varias actuaciones en infraestructuras y equipamiento. “Este año realizaremos diferentes obras de coste moderado pero necesarias para avanzar en la mejora del bienestar social”, destaca la alcaldesa. “Una de las primeras actuaciones que realizaremos es la renovación integral de la canalización de la calle Monduver, en la playa de Miramar. Esta reurbanización supone la continuación de las obras realizadas en los últimos años en la playa como en la Avenida Jaime I y las calles adyacentes Bovetar, Baladre y Taronger “, reconoce Peiró.

En cuanto al gasto en las partidas sociales, el Ayuntamiento de Miramar continúa apostando por las becas para la educación, las ayudas a la vacunación, el ‘cheque bebé’ y la gratuidad de la Escoleta Municipal. Más de 80.000 euros destinados a las ayudas municipales para los alumnos de Infantil, Bachillerato, FP, estudiantes universitarios y de la Escuela Oficial de Idiomas, además de la retribución del coste de las vacunas contra el rotavirus, el virus del papiloma humano y la meningitis B, “las cuales suponen un coste de 1.300 euros por niño o niña, que recae directamente sobre el bolsillo de los padres y madres”, remarca la alcaldesa.

Las otras áreas de gestión más significativas del marco presupuestario son la partida especial para la contratación de parados, Educación, Cultura, Fiestas Populares, para el fomento del deporte y el mantenimiento de las instalaciones públicas deportivas, así como la creación del Plan de Igualdad y la adhesión al Plan de Salud de la Comunitat Valenciana.