Miramar imparteix un curs de formació en igualtat dirigit al personal de l’Ajuntament

Els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Miramar han començat aquest dimarts 14 de gener un curs bàsic d’igualtat, per part de la Regidoria d’Igualtat, previ a l’aprovació del futur Pla d’Igualtat i què s’inclou dins de les actuacions que la corporació està duguen a terme gràcies a la subvenció del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere què depén del Ministeri d’Igualtat.

Aquest curs, impartit per la psicòloga i experta en Igualtat de Gènere, Lara Avargues, de la mà de la consultoria d’equitat PRO ACTIVES, té l’objectiu de sensibilitzar i formar en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit personal i professional, així com oferir al personal de l’Ajuntament els coneixements necessaris per a implementar accions de prevenció i intervenció davant les desigualtats de gènere.

La regidora d’Igualtat, Natalia Vila, assegura que “des de l’Ajuntament apostem per una societat més igualitària i creiem que el respecte als drets de les dones és un element impostergable, ineludible i urgent per a aconseguir el desenvolupament de tots i totes. La realització d’aquest curs suposa un compromís polític adquirit en aquesta legislatura, per aquesta raó estem impulsant iniciatives, que tinguen com a objectiu conéixer i divulgar les teories, ideologies i pràctiques que contribueixen a la construcció d’una societat en la qual conviuen en condicions d’igualtat dones i homes, i generar reflexions des d’una perspectiva formativa sobre com se sustenten les desigualtats en tots els àmbits”

En aquesta formació, que es durà a terme durant cinc dies, es tractarà un contingut entorn de cinc pilars fonamentals: l’origen de la desigualtat, l’educació, on es busca prendre consciència del paper socialitzador de l’escola i la importància d’educar en valors igualitaris; el treball: on es tractarà la discriminació laboral, la bretxa salarial i la conciliació, entre altres temes. Una altra peça fonamental del curs és la comunicació, on s’intentarà identificar el llenguatge sexista i es donaran recomanacions per a l’ús adequat des de la perspectiva de gènere. Finalment, el curs es tancarà amb el tractament de la violència de gènere, per conéixer-la i educar en la detecció i suport a les víctimes.

———- Traducción

Los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Miramar han empezado este martes 14 de enero un curso básico de igualdad, por parte de la Concejalía de Igualdad, previo a la aprobación del futuro Plano de Igualdad y que se incluye dentro de las actuaciones que la corporación está lleven a cabo gracias a la subvención del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que depende del Ministerio de Igualdad.

Este curso, impartido por la psicóloga y experta en Igualdad de Género, Lara Avargues, de la mano de la consultoría de equidad PRO ACTIVES, tiene el objetivo de sensibilizar y formar en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito personal y profesional, así como ofrecer al personal del Ayuntamiento los conocimientos necesarios para implementar acciones de prevención e intervención ante las desigualdades de género.

La regidora de Igualdad, Natalia Vila, asegura que “desde el Ayuntamiento apostamos por una sociedad más igualitaria y creemos que el respecto a los derechos de las mujeres es un elemento impostergable, ineludible y urgente para conseguir el desarrollo de todos y todas. La realización de este curso supone un compromiso político adquirido en esta legislatura, por esta razón estamos impulsando iniciativas, que tengan como objetivo conocer y divulgar las teorías, ideologías y prácticas que contribuyen a la construcción de una sociedad en la cual conviven en condiciones de igualdad mujeres y hombres, y generar reflexiones desde una perspectiva formativa sobre cómo se sustentan las desigualdades en todos los ámbitos”

En esta formación, que se llevará a cabo durante cinco días, se tratará un contenido en torno a cinco pilares fundamentales: el origen de la desigualdad, la educación, donde se busca tomar conciencia del papel socializador de la escuela y la importancia de educar en valores igualitarios; el trabajo: donde se tratará la discriminación laboral, la brecha salarial y la conciliación, entre otros temas. Otra pieza fundamental del curso es la comunicación, donde se intentará identificar el lenguaje sexista y se darán recomendaciones para el uso adecuado desde la perspectiva de género. Finalmente, el curso se cerrará con el tratamiento de la violencia de género, para conocerla y educar en la detección y apoyo a las víctimas.