Miramar destaca la “normalitat” del municipi durant les pluges

 

 

Durant aquest episodi de DANA viscut en la Comunitat Valenciana, les estacions meteorològiques municipals han registrat a Miramar precipitacions d’un total de 70l/m², mentre que a la platja la suma ha ascendit a 66 l/m², des de dimarts passat 10 de setembre.

L’alcaldessa de Miramar, Mª Pilar Peiró ha destacat la “normalitat” amb la qual han transcorregut els dies de pluges en el municipi i durant la qual no s’ha registrat cap incidència destacable derivada de les precipitacions.

En aquest sentit Peiró ha ressaltat la importància del treball realitzat prèviament. “La canalització completa de tot el poble i platja ha tornat a evitar que la pluja ens done un esglai”, assegura l’alcaldessa. “El municipi s’està preparant durant tot l’any amb treballs de manteniment realitzat pels operaris dels serveis municipals, a més de la construcció de la canalització i les estacions de bombament repartides entre poble i platja”, concreta l’alcaldessa. I és que, cal destacar que la instal·lació d’aquesta infraestructura pluvial es realitzen gradualment des de fa més d’una dècada, renovant-les amb cada actuació de reurbanització fins a cobrir actualment la totalitat del terme municipal.

_DSC0436

 

 

Informació 24 hores en les xarxes socials

Amb la fi prevenir als veïns i veïnes dels riscos de les pluges, l’ajuntament va llançar a través del servei de whatsapp municipal i de xarxes socials una sèrie de consells i recomanacions a seguir pel temporal. Eines que també es van utilitzar per a informar de la quantitat de precipitacions registrades en el municipi i que serviran com a plataformes per a avisar, en el cas de necessitat de fer-lo, sobre la cancel·lació de classes i activitats a causa de les fortes pluges.

 

——Traducción

Miramar destaca la “normalidad” del municipio durante las lluvias

Durante este episodio de DANA vivido en la Comunitat Valenciana, las estaciones meteorológicas municipales han registrado en Miramar precipitaciones de un total de 70l/m2, mientras que en la playa la suma ha ascendido a 66 l/m2, desde el pasado martes 10 de septiembre.

La alcaldesa de Miramar, Mª Pilar Peiró ha destacado la “normalidad” con la que han transcurrido los días de lluvias en el municipio y durante la que no se ha registrado ninguna incidencia destacable derivada de las precipitaciones.

En este sentido Peiró ha resaltado la importancia del trabajo realizado previamente. “La canalización completa de todo el pueblo y playa ha vuelto a evitar que la lluvia nos dé un susto”, asegura la alcaldesa. “El municipio se está preparando durante todo el año con trabajos de mantenimiento realizado por los operarios de los servicios municipales, además de la construcción de la canalización y las estaciones de bombeo repartidas entre pueblo y playa”, concreta la alcaldesa. Y es que, cabe destacar que la instalación de esta infraestructura pluvial se vienen realizando paulatinamente desde hace más de una década, renovándolas con cada actuación de reurbanización hasta cubrir actualmente la totalidad del término municipal.

 

Información 24 horas en las redes sociales

Con el fin prevenir a los vecinos y vecinas de los riesgos de las lluvias, el ayuntamiento lanzó a través del servicio de whatsapp municipal y de redes sociales una serie de consejos y recomendaciones a seguir por el temporal. Herramientas que también se utilizaron para informar de la cantidad de precipitaciones registradas en el municipio y que servirán como plataformas para avisar, en el caso de necesidad de hacerlo, sobre la cancelación de clases y actividades debido a las fuertes lluvias.