BORSA DE TREBALL TEMPORAL

L’Ajuntament de Miramar reobri la Borsa de treball temporal per a contractar a un o diversos auxiliars de gestió informativa municipal dedicats la prestació de serveis d’informació pública ciutadana de l’Ajuntament i en particular del C.E. El Molí.

  • Per a presentar la sol·licitud:  La sol·licitud es pot fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament o de forma presencial al Registre en horari de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. I ha d’anar acompanyada de la documentació referida a les bases reguladores, disponibles al tauler d’anuncis de la seu electrònica i que també pots DESCARREGAR ACÍ:
  • DESCARGAR AQUÍ. L’últim dia per a presentar la sol·licitud serà el dijous 19 de setembre.

Recorda que pots consultar tota la informació sobre els requisits, la presentació de les sol·licituds, les proves selectives o la tassa que cal ingressar per a poder accedir al procediment de selecció a través de les bases reguladores de la borsa disponible al tauler d’anuncis de la seu electrònica a la web municipal  i que també pots DESCARREGAR ACÍ.

El Ayuntamiento de Miramar reabre la Bolsa de trabajo temporal para contratar a uno o varios auxiliares de gestión informativa municipal dedicados la prestación de servicios de información pública ciudadana del Ayuntamiento y en particular del C.E. El Molí.

Para presentar la solicitud: La solicitud se puede hacer a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o de forma presencial al Registro en horario de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Y tiene que ir acompañada de la documentación referida a las bases reguladoras, disponibles al tablón de anuncios de la sede electrónica y que también puedes DESCARREGAR ACÍ. El último día para presentar la solicitud será el jueves 19 de septiembre.
Recuerda que puedes consultar toda la información sobre los requisitos, la presentación de las solicitudes, las pruebas selectivas o la taza que hay que ingresar para poder acceder al procedimiento de selección a través de las bases reguladoras de la bolsa disponible al tablón de anuncios de la sede electrónica a la web municipal y que también puedes DESCARREGAR ACÍ.