Miramar contracta 19 treballadors

http://ajumiramar.org/turisme/serveis-turistics/DSC_0395

L’Ajuntament de Miramar ha contractat a 19 persones aturades del municipi amb diverses subvencions que sumen aproximadament uns 13.000 euros i a través dels fons propis municipals. Aquestes contractacions suposen la incorporació d’empleats tant joves com majors de 30 anys amb una duració aproximada d’uns dos mesos i mig.

Entre els treballadors que s’incorporen es troben quatre operaris agrícoles contractats a través de la subvenció del Servicio Público de Empleo Estatal i huit persones que s’han incorporat a treballar en el marc del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Safor (PactSafor). Aquests contractes, finançats a través de fons propis, es porten a terme seguint els criteris i barems establerts en el PactSafor.

A més, l’Ajuntament incorpora perfils qualificats en sanitat i educació, entre els quals es troben els dos estudiants del programa La Dipu te Beca, depenent de la Diputació de València. Aquest estiu també s’incorporen al mercat laboral treballadors de la borsa de treball temporal que ha posat en marxa l’Ajuntament de Miramar.

“Durant la temporada d’estiu Miramar augmenta considerablement la seua població, el que fa necessari contractar treballadors per a diferents àmbits municipals i que beneficia a diferents perfils de la població”, assegura Pilar Peiró, alcaldessa de Miramar. Així tenen oportunitats laborals tant persones amb estudis superiors com operaris sense qualificació. “A més, aquestes contractacions permeten mantenir la platja a ple rendiment, neta i que tots els serveis i instal·lacions funcionen correctament”, recorda Peiró.

Miramar contrata 19 trabajadores

El Ayuntamiento de Miramar ha contratado a 19 personas paradas del municipio con varias subvenciones que suman aproximadamente unos 13.000 euros y a través de los fondos propios municipales. Estas contrataciones suponen la incorporación de empleados tanto jóvenes como mayores de 30 años con una duración aproximada de unos dos meses y medio.

Entre los trabajadores que se incorporan se encuentran cuatro operarios agrícolas contratados a través de la subvención del Servicio Público de Empleo Estatal y ocho personas que se han incorporado a trabajar en el marco del Pacto Territorial por la Ocupación de la Safor (Pactsafor). Estos contratos, financiados a través de fondos propios, se llevan a cabo siguiendo los criterios y baremos establecidos en el Pactsafor.

Además, el Ayuntamiento incorpora perfiles con estudios superiores en sanidad y educación, entre los que se encuentran los dos estudiantes del programa La Dipu te Beca, de la Diputación de València. Este verano también se incorporan al mercado laboral trabajadores de la bolsa de trabajo temporal que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Miramar.

“Miramar aumenta considerablemente su población durante la temporada de verano, un hecho que hace necesario contratar trabajadores para diferentes ámbitos municipales y que beneficia a diferentes perfiles de la población. Así tienen oportunidades laborales tanto personas con estudios superiores como operarios sin calificación”, asegura Pilar Peiró, alcaldesa de Miramar. “Además, estas contrataciones permiten mantener la playa en pleno rendimiento, limpia y que todos los servicios e instalaciones funcionen correctamente”, recuerda Peiró.

Consulta tots els serveis municipals disponibles a Miramar.