Miramar crea la Mesa de Salut Local dins de Xarxa Salut

Durant l’acte s’ha aprofitat per a fer entrega a l’alcaldessa de Miramar del diploma acreditatiu d’adhesió al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana

L’Ajuntament de Miramar  ha presentat aquest dimecres l’adhesió al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana (2016-2020) i a “Xarxa Salut” per dur a terme accions de promoció de la salut local des de tots els àmbits i per a totes les edats.

Un acte on s’ha convocat la Mesa Local de Salut amb la participació de Rebeca Mª Cremades, Mèdica Medicina Preventiva i Salut Pública del Departament de Gandia, de Rosa Andrés, Directora Mèdica d’Atenció Primària del Departament de Salut de Gandia, Mª Pilar Peiró alcaldessa de Miramar i les regidores i regidors de sanitat, esports, educació, medi ambient, turisme, joventut i festes, representants del centre de salut, centres educatius, l’equip de serveis socials de la Mancomunitat de Municipis de La Safor, les associacions del municipi i el personal tècnic de l’Ajuntament.

Allí l’alcaldessa de Miramar ha rebut el diploma acreditatiu d’adhesió a la Xarxa de Salut de mans de Rebeca Mª Cremades, Metgessa Medicina Preventiva i Salut Pública del Departament de Gandia.

En contret, el IV Pla de Salut s’articula entorn de la innovació i reorientació del sistema sanitari, la reducció de les desigualtats en salut, l’atenció de la salut en totes les etapes i en tots els entorns de la vida, entre altres línies. Així, la pertinença a la Xarxa Salut permetrà a la població accedir a subvencions, participar en jornades, seminaris i tallers orientats a l’intercanvi d’experiències de promoció de salut, divulgar les experiències en l’Observatori Valencià de Salut i millorar la salut i la qualitat de vida de la ciutadania.

“L’adhesió a Xarxa Salut fa patent el compromís de l’Ajuntament de Miramar amb els nostres veïns, així com ens ofereix unes altres eines per a seguir treballant per millorar la seua qualitat de vida”, assegura Natalia Vila, regidoria de Sanitat de l’Ajuntament de Miramar.

“D’aquesta forma des de totes les àrees de l’Ajuntament potenciarem els recursos que ja tenim al poble i que actualment estan generant salut, i crearem de nous segons les necessitats dels nostres veïns, sempre tenint com a principis fonamentals l’equitat i la coordinació amb la ciutadania. A més aquesta adhesió ens permet intercanviar experiències amb altres municipis participants de la comarca, així com poder accedir a les línies de subvenció de la Conselleria de Sanitat“, reconeix la responsable de l’àrea.

——– Traducción

El Ayuntamiento de Miramar ha presentado este miércoles la adhesión al IV Plan de Salud de la Comunitat Valenciana (2016-2020) y a “Xarxa Salut” con el compromiso de llevar a cabo acciones de promoción de la salud local desde todos los ámbitos y para todas las edades.

Un acto donde se ha convocado la Mesa Local de Salud con la participación de Rebeca Mª Cremades, Médica Medicina Preventiva y Salud Pública del Departamento de Gandia, de Rosa Andrés, Directora Médica de Atención Primaria del Departamento de Salud de Gandia, Mª Pilar Peiró alcaldesa de Miramar y las regidoras y regidores de sanidad, deportes, educación, medio ambiente, turismo, juventud y fiestas, representantes del centro de salud y centros educativos, el equipo de servicios sociales de la Mancomunidad de Municipios de La Safor, las asociaciones del municipio y el personal técnico del Ayuntamiento.

La alcaldesa de Miramar ha recibido el diploma acreditativo de adhesión a la Red de Salud de manos de Rebeca Mª Cremades, Médica Medicina Preventiva y Salud Pública del Departamento de Gandia.

En contraído, el IV Plan de Salud se articula en torno a la innovación y reorientación del sistema sanitario, la reducción de las desigualdades en salud, la atención de la salud en todas las etapas y en todos los entornos de la vida, entre otras líneas. Así, la pertenencia en la Red Salud permitirá a la población acceder a subvenciones, participar en jornadas, seminarios y talleres orientados al intercambio de experiencias de promoción de salud, divulgar las experiencias en el Observatorio Valenciano de Salud y mejorar la salud y la calidad de vida de la ciudadanía.

“La adhesión en Xarxa Salut hace patente el compromiso del Ayuntamiento de Miramar con nuestros vecinos, así como nos ofrece otras herramientas para seguir trabajando para mejorar su calidad de vida”, asegura Natalia Vila, concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Miramar.

“De esta forma desde todas las áreas del Ayuntamiento potenciaremos los recursos comunitarios que ya tenemos en el pueblo y que generan salud, y crearemos de nueces según las necesidades de nuestros vecinos, siempre teniendo como principios fundamentales la equidad y la coordinación con la ciudadanía. Además esta adhesión nos permite intercambiar experiencias con otros municipios participantes de la comarca, así como poder acceder a las líneas de subvención de la Conselleria de Sanitat”, reconoce la responsable del área.